Social links

0390-415 08    

Temadagen Jämlik scen

  • Period: 5 oktober 2015
  • Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping

I oktober 2015 arrangerade ShareMusic temadagen Focus:WORK – Jämlik scen, på Kulturhuset Spira i Jönköping.

Dagen gav chansen att lyfta och diskutera frågor kring scenkonst, arbete och hur man kan arbeta för att nå en mer jämlik scen.

Temadagen Focus:WORK – Jämlik scen arrangerades i Jönköping den 5 oktober 2015. Dagen var ett led i vårt opinionsbildande arbete och lyfte frågor som:

Hur får vi scenen att spegla samhällets mångfald?
Finns handlingsutrymmet för normbrytande val?

Temadagen gav chansen att lyfta och diskutera frågor kring scenkonst, arbete och hur man kan arbeta för att nå en mer jämlik scen.

Medverkande

Nigel Osborne, tonsättare
Åsa Söderberg, VD och konstnärlig ledare Skånes dansteater
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.
Magnus Kirchhoff, kvalitetsutvecklingsansvarig Stockholms konstnärliga högskola
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör för Region Jönköping
Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare ShareMusic & Performing Arts


Bildgalleri från temadagen
Presentation av de medverkande

Under dagen framfördes teaterföreställningen Backstage in Biscuit Land med Jess Thom och Jess Mabel Jones.
”This truly engaging, often joyous hour is a reminder that unpredictability can be a real spur for creativity. There is nothing remotely safe about this performance.” The Guardian

I samband med temadagen visades också den normkritiska fotoutställningen FELFOTON, där skådespelare med icke-normativa kroppar gestaltar alternativa rolltolkningar. Curator Anna Wadström och fotograf Örjan Jakobsson.


Dagens medverkande

portratt_nigel_smallNigel Osborne, tonsättare
Nigel Osborne är en brittisk tonsättare, forskare, innovatör, musiker, biståndsarbetare och människorättsaktivist. Han är en känd för att främja konstnärliga projekt där musik används, för barn med särskilda behov och de som lider av trauma till följd av krig eller konflikter.

Nigel är emeritus professor i musik vid Edinburghs Universitet. Han föreläser på universitet över hela världen och är medlem i kulturutskottet av World Economic Forum.


Foto: Graham Adey

Åsa Söderberg, VD och konstnärlig ledare Skånes dansteater
Åsa Söderberg har en bakgrund som dansare och pedagog. 1997–2007 arbetade hon på NorrlandsOperan, först som Danskonsulent och därefter som Danschef. Under den perioden var hon också med och byggde upp Dansnät Sverige. Åsa Söderberg har alltid varit engagerad i frågor kring samverkan mellan konstnärliga processer och kulturlivets organisation, struktur och ekonomi; på och utanför sin arbetsplats.

Hon är ledamot i styrelsen för Svensk Scenkonst samt Svensk Danskommittés au. Åsa Söderberg tillträdde som VD och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater 1 juli 2007.
Foto: Graham Adey


portratt_staffan_smallStaffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.
Staffan Forssell är sedan 2014 generaldirektör och chef för Kulturrådet. De senaste 20 åren har han mestadels arbetat som chef inom kulturområdet. Staffan Forssell har varit VD för Scenkonstbolaget i Sundsvall, chef för Armémuseum och chef för Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet. Han har även tidigare ansvarat för fjällverksamheten på Svenska Turistföreningen.


Magnus KirchhoffMagnus Kirchhoff, kvalitetsutvecklingsansvarig Stockholms konstnärliga högskola
Magnus Kirchhoff är sedan 2015 kvalitetsutvecklingsansvarig vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Tidigare har han bl.a. varit kanslichef vid Kulturbryggan, avdelningschef vid Forum för levande historia och utvecklingschef på Teaterhögskolan. Han sitter i Stockholms musikpedagogiska instituts styrelse.

Eftersom Magnus ser ett breddat deltagande i kulturlivet som en av de viktigaste kvalitetsdrivande faktorerna har han tagit initiativ till ett projekt vid SKH, vilket under hösten 2015 är inne i en projekteringsfas.
Foto: Bodil Bergman Hughes


Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare ShareMusic & Performing Arts
Sophia Alexandersson är initiativtagare till ShareMusic & Performing Arts. Med en bakgrund som musiker och pedagog, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt Guildhall School of Music and Drama i London, har hon ett starkt engagemang för allas rätt till kulturutövande.

Sophia har stor erfarenhet som projektledare i både nationella och internationella projekt och en unik kunskap om inkluderande scenkonst.


Temadagen Focus:WORK – Jämlik scen arrangerades av ShareMusic & Performing Arts med stöd av Arvsfonden (inom projekt WORK) och Region Jönköpings län.

Temadagen Jämlik scen