Social links

0390-415 08    

På uppdrag: Olika Avtryck i Arvika

Workshop i Arvika

ShareMusic arrangerade och genomförde workshops och inspirationsdagar på uppdrag av projektet Olika Avtryck.

Under ett år arrangerade och genomförde ShareMusic olika aktiviteter på uppdrag av Arvsfondsprojektet Olika Avtryck, som drevs av Ingesunds folkhögskola i Arvika. Det hölls offentliga och interna workshop- och inspirationsdagar med fokus på både vanliga och ovanliga instrument. Deltagarna fick möjligheten att prova på musikteknologi, dessutom jobbades det med röst och rörelse.

Musikerna Mike Fry och Tomas Hulenvik ledde aktiviteterna med projektets deltagare, folkhögskolans lärare och personal, samt andra intresserade. Verksamhetschef Sophia Alexandersson fanns på plats och tillsammans med ShareMusic-profilerna Simon Nicolaisen Karlsson och Per Holmberg förmedlades personliga erfarenheter från ShareMusics aktiviteter, under en workshopdag.

Projektet Olika Avtryck’s mål var att människor över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning ska få bättre villkor och ökade möjligheter. I samband med projektet publicerades boken Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor där en artikel från vår verksamhetschef Sophia Alexandersson ingår – med titeln Med blick för potential.

Alla våra förväntningar är infriade – med råge! Så mycket kreativitet och glädje, och samtidigt med sådan professionalism – på alla nivåer, oavsett om det handlat om workshop med personer med någon form av funktionsvariant, eller om det varit en temadag.

Lotta Lundgren, projektsamordnare på Ingesunds folkhögskola och projektledare för Olika Avtryck, om sin upplevelse av ShareMusic.

Anlita oss!
Läs mer om vilka uppdrag ShareMusic åtar sig.

På uppdrag: Olika Avtryck i Arvika