Social links

0390-415 08    

Residens med fokus på musikteknologi

Elefantöra ensemble Foto: Tilo Stengel

Den 15 oktober inleds ShareMusics residens ShareMusicTechLab på Inter Arts Center i Malmö.

Residenset handlar om hur man med musikteknologi gör det möjligt för fler personer att aktivt delta i konstnärliga processer. ShareMusics ensemble Elefantöra kommer, tillsammans med medlemmar från Gageego! och kompositionsstudenter från Musikhögskolan i Malmö, att träffas och ta del av tidigare erfarenheter av att skriva och spela musik med en inkluderande ensemble. De ska också testa och utforska den svenske tonsättaren Jesper Nordins nya app Gestrument Pro. Våra workshopledare under veckan är Tomas Hulenvik (tonsättare), Jonas Larsson (musiker: Gageegoensemblen) och Jonas Kjellberg (Gestrument Pro).

Offentligt seminarium 18 oktober

Veckan avslutas med ett offentligt seminarium torsdagen den 18/10, där alla är välkomna. Detta leds av ShareMusics verksamhetschef och konstnärliga ledare Sophia Alexandersson. Gästerna är bland annat Adrian Lee (tonsättare, musiker). Plats: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, 214 22 Malmö.

Under hösten och vintern planeras ytterligare träffar och resultatet av detta hoppas vi blir tre nya korta verk, som kommer att uruppföras under festivalen Lund Contemporary i februari 2019.

Läs mer om ShareMusicTechLab här.
Följ arbetet på Instagram.

Residenset görs i samarbete med Malmö Musikhögskola, Inter Arts Center och Lund Contemporary.

Residens med fokus på musikteknologi