Social links

0390-415 08    

Jämlik scen – NU!

Välkommen till Jämlik scen – NU! Dagen ger utrymme för utmaningar och möjligheter när det gäller konstnärlig utveckling, arbete, delaktighet och demokrati. 

– Hur får vi scenen att spegla samhällets mångfald?
– Hur synliggör vi tillsammans fler nya utövare – med olika bakgrund, erfarenheter och funktionsvariationer – på lika villkor?

1 september
Södra Teatern, Stockholm

kl 10:00-16:30

Dagens syfte är att lyfta fram starka initiativ för att väcka engagemang. Ta del av erfarenheter från scenkonstutövare och bidra själv i samtal kring vikten av en jämlik scen!

Vi berör bland annat:

  • VIKTEN AV ARBETE och kopplingen till identitet.
  • DELAKTIGHET & DEMOKRATI – inkludering, rättigheter och social hållbarhet.
  • KONSTNÄRLIG UTVECKLING på olika nivåer. Vilka uttryck går vi miste om? Hur kan arbete i inkluderande ensemble se ut?

Läs mer om temadagen och de medverkande
Anmäl dig till Jämlik scen – NU

Pressmeddelande 2016-08-12: Internationella perspektiv under JÄMLIK SCEN – NU

Se filmen om vad en jämlik scen innebär.

Temadagen genomförs som en del av vårt Arvsfondsprojekt WORK.

Jämlik scen – NU!