Social links

0390-415 08    

Organisationsutveckling i Minsk

Under några dagar har vi arbetat i Minsk, Belarus! Bland annat höll vi två olika heldagsseminarium i samarbete med vår partner BelADPIiMI inom projekt Sofit. Syftet var att bidra med organisationsutveckling, göra framtidsplaner och skapa ett nytt nätverk.

Sociala medier och mångfald i bilder

Första seminariet hölls av Åsa som berättade om sociala medier samt jämlikhet i bild och text. Hon berättade om hur ShareMusic jobbar med olika kanaler och seminariets deltagare fick analysera bilder ur ett jämlikhets- och mångfaldsperspektiv, lösa en fotouppgift och göra egna inlägg om dagen i sociala medier. Deltagarna var engagerade, anställda, föräldrar och ungdomar med och utan funktionsnedsättning från Minsk och Minsk-regionen.

Foto: BelADPIiMI

Elena, Minsk: ”Jag hade inte någon erfarenhet av att arbeta med sociala medier innan, men efter detta seminarium är jag inspirerad att prova och använda det i olika projekt!”

Tatiana, Borisov: ”Jag har fått många intryck och tycker att programmet för dagen har varit bra! Jag jobbar med videomontage och har en egen webbsida som jag behöver marknadsföra med hjälp av sociala medier. Trodde att man måste betala för att en bra spridning. Men det här seminariet har visat att det inte behövs investera mycket pengar, utan snarare tänka annorlunda – och det ska jag göra”.

Projektarbete

Det andra seminariet pågick under två dagar och handlade om projektarbete – att planera och driva effektiva projekt. Sophia coachade deltagare; aktiva BelAPDIiMIs medlemmar från regionala organisationer i Zhlobin, Volkovysk, Stolin, Osipovichy, Gomel, Zhitkovichi, Minsk och Molodechno, som var uppdelade i grupper. Även medarbetare från ett internat för äldre och människor med funktionsnedsättning i Ostroshickiy gorodok, Minsk-regionen deltog.

De fick i uppdrag att skapa var sina fiktiva projekt och gick igenom ett projekts olika faser. Det handlade om förberedelse med att skriva ansökan, göra en budget och välja aktiviteter samt om genomförande – arbeta i team och med partners och utvärdering – samt att redovisa resultat utifrån projektmålen. Workshopen gav en översikt av de olika delarna genom praktiska övningar; ett format som var mycket uppskattat av deltagarna.

Foto: BelADPIiMI

20160620_100843

Besök på FN-kontoret

Under resan besökte vi även FN-kontoret i Minsk och fick insyn i deras kommande arbete under hösten. Vi fick till vår glädje också en fin present; en bok med bilder från resan med FN-tåget UN70 Belarus Express som vi deltog i.

Nätverk som främjar inkludering

Vårt arbete i Belarus befinner sig i en spännande fas – vi ser oss omkring för att hitta nya kontakter som vill jobba med inkludering och skapa ett nätverk. Med detta i åtanke arrangerade vi ett möte där vi bjöd in representanter från olika sektorer; ideella organisationer, teatergrupper, nationella konstmuseum och även från den kommersiella kulturindustrin. Diskussioner i grupper tog fart och resulterade i några bra förslag.

Ny universitetskurs

I höst är vi med och startar en kurs på Maxim Tank-universitetet och förberedelser pågår. Sophia träffade ledningen för den Estetiska fakulteten, som bidrar med två lärare, och fick en rundvandring bland halmslöjd och textilkonst.

Visning på Super Puper center

Vi gjorde också ett studiebesök till producentcentret Super Puper. Där jobbar man med röst och koreografi med barn och unga under 17 år. Sedan förra året drivs här ett intressant och viktigt socialt projekt där man vill tillgängliggöra sin verksamhet för alla barn och låter barn med olika bakgrund och förutsättningar delta. Fyrtio barn valdes ut av hundrafemtio sökande för att under ett halvår få professionell artistisk träning. De studerar i blandade grupper med andra elever, uppträder på olika scener och har fritid tillsammans.

Organisationsutveckling i Minsk