Social links

0390-415 08    

#Sharesymposium 2020 – Be the Change

Vit text på marinblå bakgrund. Det står "#Sharesymposium. Be the Change. 3 december 2020. Stocholm. The Decade of Action."

#Sharesymposium 2020 – Be the Change

Den 3 december 2020, på Internationella Funktionsrättsdagen, arrangerar vi ett heldagssymposium på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I och med att vi nu har gått in i 2020-talet, är det The Decade of Action, årtiondet då vi ska agera och leverera för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Under symposiet kommer vi att presentera vårt arbete som nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering och vi kommer även att bjuda in internationella gäster som berättar om sitt arbete.

Våra symposier är en mötesplats för nätverkande, tankar och diskussion inom både konstnärlig utveckling och inkludering. Räkna med en tankeväckande dag, nya möten och många kreativa samtal!

Mer information kommer på den här sidan inom kort, men du kan redan nu göra en intresseanmälan så missar du inga nyheter. Intresseanmälan gör du här.

#Sharesymposium 2020 – Be the Change