Social links

0390-415 08    

ShareSymposium på KMH inställt

Grafisk bild med vit text mot blå bakgrund som talar om att Sharesymposium är inställt.

INSTÄLLT: #ShareSymposium – Be the Change

(English below)

ShareSymposium ska vara en plattform för gemenskap och nätverk där alla inblandade får inspiration och verktyg för att ta plats i det globala partnerskapet för minskad ojämlikhet inom konst och kultur.

På grund av den rådande situationen har vi tvingats inse att det inte går att genomföra det symposium vi vill och som våra medverkande och publik förtjänar. Men vi ska fortsatt vara en plattform för samtal. Därför tar vi istället tillfället i akt att fortsätta med våra digitala Talks. Vårens format var mycket uppskattat och vi kommer nu att förfina konceptet i syfte att föra oss närmare varandra i den digitala miljön. Tillsammans utvecklar vi konsten genom inkludering. För en jämlik scen.

Håll utkik i våra sociala medier, vi håller redan på att planera höstens första Talk!

CANCELLED: #ShareSymposium – Be the Change

ShareSymposium aims to be a platform for community and networking where everyone involved is offered inspiration and tools to take their place in the global partnership for reduced inequality within arts and culture.

Due to the current situation, we are forced to realise that it is not possible to arrange the symposium as we would like it or the way our participants and audience deserve it. Nevertheless, we shall continue to be a platform for conversation. That is why we choose to seize the opportunity to continue with our digital Talks instead. The format from last spring turned out to be very much appreciated and we are now refining the concept in order to bring us closer to each other in the digital environment. Together we develop the art through inclusion. Towards a stage of equal opportunities.

Keep a close eye on our social media, we are already planning the first Talk of the autumn of 2021!


#ShareSymposium är en del av projektet Initium, genomförs med stöd från Arvsfonden, i samarbete med KMH – Kungliga Musikhögskolan

ShareSymposium på KMH inställt