Social links

0390-415 08    

Styrelseordförande har ordet

En man i mörk kostym står och talar i en mikrofon.

Styrelseordförande Magnus Berntsson har ordet:

– Vi är mycket stolta över uppdraget att vara ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering och gör vårt bästa för att leva upp till detta förtroende som givits oss. Vi tror nämligen att vi på detta sätt kan vara med och skapa en mer jämlik tillgång till olika scener för professionella kulturutövare med eller utan funktionsnedsättning, men också bidra till att fler människor kan få möjlighet att utöva sina konstnärliga och kreativa talanger. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor att fullfölja drömmar.

För att det ska bli möjligt behöver hela kulturens ekosystem utrustas med redskap, erfarenhet och kunskap så vi alla tillsammans kan öppna upp och bereda plats åt nya berättelser och uttryck.

Det är dags att vi slutar säga att alla är välkomna, vi måste göra så att alla känner sig välkomna. Det är stor skillnad.

Styrelseordförande har ordet