Social links

0390-415 08    

I Sverige

ShareMusic har genom åren arrangerat kurser och aktiviteter i 12 av Sveriges län och regioner och våra deltagare har kommit från 94 av landets 290 kommuner.

Förutom de konstnärliga processer vi startar genom föreställningar och kurser, så håller vi föreläsningar, utbildar genom workshops samt genomför samarbetsprojekt över hela Sverige och internationellt. Vi arbetar för inkludering och ett samhälle där alla kan ta plats, synas och verka.

WORK

WORK är ett nationellt projekt av ShareMusic & Performing Arts, med stöd från Arvsfonden. Projektet ska skapa förutsättningar att anställa fler personer med funktionsnedsättning i Share Musics verksamhet och medverka till att bredda befintlig arbetsmarknad. WORK består av flera delprojekt och belyser frågeställningar genom utbildningsinsatser och konstnärliga verk, bland annat ett nytt dansverk och en dansfilm.
Läs mer om WORK

Polar på scen

Projektet ska utmynna i sceniskt verk 2017 för orkester och scenensemble. Det är ett samarbete med Grenna Museum, Biologiska Institutionen Göteborg, Konstnärliga Akademin på Island och regissören Åsa Johannisson.
Läs mer om Polar på scen

ShareMusic och GöteborgsOperan

Samarbetet mellan GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts startade 2014. Grunden till arbetet är att människor har olika sätt att uttrycka sig och att konstnärliga olikheter är värdefulla. Samarbetet sker inom GöteborgsOperan Skapa, deras opera/dramaverksamhet med inriktning på deltagande och lärande.

SHANGHAI

Ett nytt musikteaterverk som skapas av artister med olika bakgrund, erfarenheter och funktionsvariation. Vad händer när vi utforskar olika röster och deras uttrycksmöjligheter i ett nytt verk? Artister från GöteborgsOperan och en ensemble från ShareMusic & Performing Arts medverkar i skapandeprocessen och framför verket tillsammans.
Läs mer om SHANGHAI

DANSResearch

Ett nytt dansverk där arbetsprocessen även är föremål för en forskningsstudie. Två residensperioder genomförs inom projektet, förlagda i Jönköping och Stockholm. Kopplat till dessa residensperioder arrangeras publika möten.
Läs mer om DANSResearch

Kultur-X-plosion

Kulturskolorna i Örgryte-Härlanda och Askim/Frölunda/Högsbo driver i samarbete med ShareMusic ett projekt med namnet Kultur-X-plosion. Kulturskolans och ShareMusics gemensamma vision är att utveckla metoderna för ett inkluderande arbetssätt och skapa en konstnärlig mötesplats för alla oavsett funktions-förmåga. Projektet riktar sig till barn och unga. För ShareMusics del är det oerhört givande att få arbeta i en så omfattande process, där vi är med och utvecklar kulturskolan.

In:fluence

In:fluence fokuserar på innovationer inom arts technology och har resulterat i ett musikverk. Verket Mondgewächse av tonsättaren Patricia Alessandrini, framfördes 2014 i Göteborgs Konserthus av Göteborgsbaserade Gageego och en ensemble från Share Music.
Läs mer om In:fluence