Social links

0390-415 08    

Bits & Pieces

Bits & Pieces – nya korta verk där digital teknik lyfts fram

Med Bits & Pieces tar ShareMusic nästa steg i utvecklingen av musikteknologi genom att skapa flera korta, nya musikverk. Vi fortsätter vårt tidigare samarbete med Gageego och låter traditionella instrument som piano, cello och slagverk möta olika sorters digital teknik.

Bits & Pieces ska visa hur teknik gör det möjligt för fler att spela musik och samtidigt öka kännedomen om inkluderande arbetsmetoder. Vi vill sprida kunskap till de som utbildar inom musik på olika nivåer – från högskolor till kulturskolor, studieförbund och särskolor.

De första två verken skapades av tonsättarna Karen Power och Tomas Hulenvik, tillsammans med tre musiker från Gageego och fyra personer från ensemblen Elefantöra från ShareMusic. Genom ett undersökande arbete av elektroniska uttryck skapades nytt material – alltifrån fältinspelningar på en fabrik där gruppen samlade in ljud, till labb med olika musikappar. En av de tekniker som användes var appen Gestrument, utvecklad av Jesper Nordin.

Verken hade premiär den 26:e april på Brewhouse i Göteborg. Konserten gjordes i samarbete med GEIGER som ett av deras GEIGER-sessions. I stycket Machine Chatter har Karen Power tillsammans med ensemblerna utvecklat ett interaktivt system av olika ljudvärldar som för samman varje deltagare i septetten till en helt ny och delad ljudvärld. I stycket Overture to another day av Tomas Hulenvik har något av det viktigaste varit att hitta ett sätt att få fram det tonsättaren och ensemblerna vill – och ett språk som gör det förståeligt, tydligt och enkelt.

De tre musikerna från Gageego är My Hellgren, Karin Birgersson och Jonas Larsson. Elefantöra består av Hannes Glavå, Joel Mansour, Liv Dahlstrand och Caroline Mårtensson.

Bits & Pieces är en del inom utvecklingsprojektet ”Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer” – som ShareMusic driver tillsammans med Region Jönköpings län – utbildning och kultur. Bits & Pieces genomförs med stöd av Region Jönköpings län och Kulturrådet.
Se artisten! Almedalen 2014

Se artisten! Almedalen 2014

Se artisten! Ett storytelling-spel om hur scenkonst på (o)lika villkor (o)synliggör nya utövare Idag har Sverige för få scenkonstnärer med olika förutsättningar som arbetar tillsammans. Under vårt arrangemang visar vi visar på nuläget, trösklarna och möjligheterna. Med ökad inblick hur det…

Läs mer »

På festival i Pskov

Vi har deltagit i en spännande festival för inkluderande konst i mitten av maj – Drugoje iskusstvo – i Pskov, Ryssland!  Vi höll två workshops i musikteknologi med vårt team Tomas Hulenvik och Jonas Jonasson. Den första workshopen ägde rum på Dramatiska…

Läs mer »

Новые горизонты

Обсуждению достигнутых результатов и планированию продолжения сотрудничества были посвящены мероприятия в Архангельске в рамках проекта «Ключи к творчеству». Проект оказался столь успешным, что, не успев завершиться, он уже получил свое продолжение. Поэтому семинар и рабочая встреча, проходившие в Интеллектуальном центре…

Läs mer »

Начало проекта «Софит 2.0»

Вот и положено начало нашему новому проекту «Софит 2.0» в Беларуси, являющемуся продолжением нашей предыдущей работы здесь. Мы побывали в Гомеле, где работали с вопросами, касающимися инклюзии в области, и обсуждали, как проект может внести вклад в позитивное развитие. Мы…

Läs mer »

Вторая лаборатория в Минске

Недавно мы вернулись из Минска, где провели инклюзивную творческую лабораторию в стенах Национального художественного музея РБ. Творческие руководители, хореограф Хелен Карабуда, и музыкант и композитор Юнас Юнассон, вместе с группой подготовили перформанс, который был показан зрителям 22 апреля. Данная творческая…

Läs mer »

Uppstart av Sofit 2.0

Nu har vi satt igång vårt nya projekt Sofit 2.0 i Belarus, som bygger vidare på vårt tidigare arbete där. Vi besökte staden Gomel för att jobba med frågor som rör inkludering i regionen och hur projektet kan bidra till utvecklingen. Här…

Läs mer »