Social links

0390-415 08    

Bits & Pieces

Bits & Pieces – nya korta verk där digital teknik lyfts fram

Med Bits & Pieces tar ShareMusic nästa steg i utvecklingen av musikteknologi genom att skapa flera korta, nya musikverk. Vi fortsätter vårt tidigare samarbete med Gageego och låter traditionella instrument som piano, cello och slagverk möta olika sorters digital teknik.

Bits & Pieces ska visa hur teknik gör det möjligt för fler att spela musik och samtidigt öka kännedomen om inkluderande arbetsmetoder. Vi vill sprida kunskap till de som utbildar inom musik på olika nivåer – från högskolor till kulturskolor, studieförbund och särskolor.

De första två verken skapas av tonsättarna Karen Power och Tomas Hulenvik, tillsammans med tre musiker från Gageego och fyra personer från ShareMusic. Genom ett undersökande arbete av elektroniska uttryck skapas nytt material – alltifrån fältinspelningar på en fabrik där gruppen samlat in ljud, till labb med olika musikappar. En av de tekniker som används är appen Gestrument, utvecklad av Jesper Nordin.

De tre musikerna från Gageego är My Hellgren, Karin Birgersson och Jonas Larsson. ShareMusic-ensemble består av Hannes Glavå, Joel Mansour, Liv Dahlstrand och Caroline Mårtensson.

Bits & Pieces är en del inom utvecklingsprojektet ”Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer” – som ShareMusic driver tillsammans med Region Jönköpings län – utbildning och kultur. Bits & Pieces genomförs med stöd av Region Jönköpings län och Kulturrådet.

Save the date: Premiär!

Premiär för två nya musikverk inom projektet Bits &Pieces, där traditionella instrument möter musikteknologi. Ensemblen Elefantöra kommer, tillsammans med Gageego ensemblen, göra sin första livespelning på Geiger sessions #39. Två nya verk av tonsättarna Karen Power och Tomas Hulenvik kommer att…

Läs mer »

Gestrument för Bits & Pieces

Ensemblen fick en exklusiv introduktion till appen Gestrument Gestrument är en musikapp och ett kompositionsverktyg som kan användas för att skapa nya verk. Vi fick tillfälle att jobba med den under en workshopdag på Brewhouse i Göteborg! Inom projektet Bits &…

Läs mer »

Bits & Pieces workshops January

Tre dagar med utforskande arbete

Tre dagar i januari ägnades åt utforskande arbete och repetitioner inför verket Bits & Pieces. Vår ShareMusic-ensemble jobbade tillsammans med tonsättaren Karen Power och tre musiker från kammarmusikensemblen Gageego.  ” En rad av otroligt kreativa workshops; först med Share Music-ensemblen där vi gemensamt lyssnade, improviserade…

Läs mer »