Social links

0390-415 08    

Bits & Pieces

Bits & Pieces – nya korta verk där digital teknik lyfts fram

Med Bits & Pieces tar ShareMusic nästa steg i utvecklingen av musikteknologi genom att skapa flera korta, nya musikverk. Vi fortsätter vårt tidigare samarbete med Gageego och låter traditionella instrument som piano, cello och slagverk möta olika sorters digital teknik.

Bits & Pieces ska visa hur teknik gör det möjligt för fler att spela musik och samtidigt öka kännedomen om inkluderande arbetsmetoder. Vi vill sprida kunskap till de som utbildar inom musik på olika nivåer – från högskolor till kulturskolor, studieförbund och särskolor.

De första två verken skapades av tonsättarna Karen Power och Tomas Hulenvik, tillsammans med tre musiker från Gageego och fyra personer från ensemblen Elefantöra från ShareMusic. Genom ett undersökande arbete av elektroniska uttryck skapades nytt material – alltifrån fältinspelningar på en fabrik där gruppen samlade in ljud, till labb med olika musikappar. En av de tekniker som användes var appen Gestrument, utvecklad av Jesper Nordin.

Verken hade premiär den 26:e april på Brewhouse i Göteborg. Konserten gjordes i samarbete med GEIGER som ett av deras GEIGER-sessions. I stycket Machine Chatter har Karen Power tillsammans med ensemblerna utvecklat ett interaktivt system av olika ljudvärldar som för samman varje deltagare i septetten till en helt ny och delad ljudvärld. I stycket Overture to another day av Tomas Hulenvik har något av det viktigaste varit att hitta ett sätt att få fram det tonsättaren och ensemblerna vill – och ett språk som gör det förståeligt, tydligt och enkelt.

De tre musikerna från Gageego är My Hellgren, Karin Birgersson och Jonas Larsson. Elefantöra består av Hannes Glavå, Joel Mansour, Liv Dahlstrand och Caroline Mårtensson.

Bits & Pieces är en del inom utvecklingsprojektet ”Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer” – som ShareMusic driver tillsammans med Region Jönköpings län – kultur och utveckling. Bits & Pieces genomförs med stöd av Region Jönköpings län och Kulturrådet.
Se artisten! Almedalen 2014

Se artisten! Almedalen 2014

Se artisten! Ett storytelling-spel om hur scenkonst på (o)lika villkor (o)synliggör nya utövare Idag har Sverige för få scenkonstnärer med olika förutsättningar som arbetar tillsammans. Under vårt arrangemang visar vi visar på nuläget, trösklarna och möjligheterna. Med ökad inblick hur det…

Läs mer »

Новый проект – «ОбРаз»

Недавно стартовал наш новый международный проект «ОбРаз – образование и развитие инклюзивного искусства». Он уникален тем, что охватывает Беларусь и северо-западную Россию. Нашими партнёрами стали Институт инклюзивного образования при БГПУ им. М. Танка, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров при…

Läs mer »

Множество идей и невероятный интерес

Весной мы провели два уникальных международных симпозиума под названием #ShareSymposium – Музыкальные технологии, инклюзия и инновации. Инклюзия стала отправным пунктом для творческих и технических ноу-хау. Мы гордимся, что среди гостей симпозиумов были лидирующие специалисты в этой области как из Швеции,…

Läs mer »

Vi söker nya workshopledare!

Har du ett konstnärligt yrke – vill du bli workshopledare hos oss? ShareMusic & Performing Arts söker nya workshopledare som är aktiva på professionell nivå inom dans, teater, musik, performance, konst och film. Urvalsprocessen består av två steg. Alla behöver…

Läs mer »

Vi söker nya medarbetare

ShareMusic växer i rask takt och nu behöver vi fler engagerade medarbetare som vill arbeta för en jämlik scen. Vi söker just nu en erfaren  Teamledare och en marknadsstrateg . Teamledare ShareMusic & Performing Arts är en kulturorganisation vars vision…

Läs mer »

Kurs i Stumfilm i Malmö

Kurs i Stumfilm Malmö, 20-22 september och 15-17 november Under två helger håller vi en kurs med tema stumfilm, 20-22 september (Operaverkstan Malmö) och 15-17 november (Skånes Dansteater). Kursledarna Helene Berg ( animatör och regissör) och Jonas Jonasson (musiker i bob hund) kommer tillsammans med…

Läs mer »