Social links

0390-415 08    

Bits & Pieces (page 3)

Framsidan av en konstnärlig rapport. Orange text mot vit bakgrund, det står "RAPPORT FRÅN STÄNDIG ISOLERING". I ordet "ständig" syns ett färgglatt mösnter från en bild.

Отчёт из (постоянной) изоляции

Как создать уютное и надёжное онлайн-пространство, где можно познакомиться с новыми людьми, увлечёнными искусством, чтобы вместе заниматься творчеством? Нам это удалось в проекте ”Отчёт из (постоянной) изоляции”. Проект был задуман как срочная помощь людям с особыми потребностями в Швеции, которые…

Läs mer »

Framsidan av en konstnärlig rapport. Orange text mot vit bakgrund, det står "RAPPORT FRÅN STÄNDIG ISOLERING". I ordet "ständig" syns ett färgglatt mösnter från en bild.

Isoleringen bröts – online

Rapport från (ständig) isolering Ett tryggt och säkert digitalt rum där du möter folk du inte känner. För att skapa konst tillsammans. Hur funkar det? Svenska Postkodstiftelsen delade i våras ut projektmedel till idéer som snabbt kunde råda bot på…

Läs mer »

Мы ищем композитора

Мы разыскиваем композитора, который хотел бы стать частью нашей творческой команды, состоящей из ShareMusic & Performing Arts, шведского режиссёра Карин Стиверс, NCA.Small Theater и the National Centre of Aesthetics в Ереване, Армении. Центральной частью проекта является исследование Конвенции ООН о правах ребёнка посредством…

Läs mer »