Social links

0390-415 08    

Nationellt kunskapscentrum

ShareMusic & Performing Arts blir ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering

  • 3-årigt regionalt utvecklingsprojekt finansierat av Kulturrådet.
  • Interregionalt samarbete.
  • Region Jönköping är projektägare tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Region Jönköpings län har i samverkan med Region Skåne och Västra Götalandsregionen fått regionala utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att gemensamt utveckla ShareMusic & Performing Arts till ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering.

Målet under de tre åren utvecklingsarbetet pågår är att hitta strukturer och arbetssätt för ShareMusics kunskapscentrum som gör att det kan permanentas. Förhoppningen är att detta leder till att ännu fler organisationer kan och vill samarbeta med ShareMusic.

  

Vad ska genomföras?

  • Utveckla kunskap om metoder för inkluderande och deltagarstyrda arbetssätt.
  • Utvecklingsprojekt med fokus på konstnärliga labb, dans och musikteknologi.
  • Upprätta en digital kunskapsbank med goda exempel från Sverige och internationellt inom konstnärlig utveckling, tillgänglighet och inkludering.
  • Spridning av processer och resultat.

  

Var med och påverka vårt kunskapscenter!

Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker. Klicka här så kommer du till ett formulär där du genom att svara på några frågor är med och påverkar utformningen av kunskapscentret.