Social links

0390-415 08    

Polar på scen

Läs Polarbloggen!

Polar på scen

ShareMusic har lång erfarenhet av att använda scenkonstföreställningar för att uppmärksamma och skapa medvetenhet kring inkludering och hållbar utveckling. Polar på scen är ett nytt internationellt projekt som ska utmynna i ett sceniskt verk 2018 för orkester och scenensemble med polarområdet som tema. Det ska aktualiseras frågeställningar med utgångspunkt i Andrées polarexpedition 1897 och nutida forskning om alger som kan rena luften på koldioxid. Föreställning följs av en vandringsutställning och det ska skapas pedagogiskt material samt ett nätverk mellan barn i Sverige, Ryssland, Norge och Island.

Med starka kopplingar till de globala målen i agenda 2030 knyter vårt arbete tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering, hållbar utveckling och att bekämpa klimatförändringar. Det blir ett exempel på dialogskapande över landsgränser i de globala frågorna där unga får bli delaktiga och ges utrymme att tala och bli hörda.

Det lokala arbetsperspektivet förstärks av Grännas geografiska läge i ett eget biosfärområde, Östra Vätterbranterna, utsett av UNESCO. Genom att välja alger, som utgångspunkt och dess betydelse för mänsklighetens framtida överlevnad kan vi belysa att det vi gör idag är en glokal angelägenhet.

Polar på scen är ett samarbete mellan ShareMusic & Performing Arts och Grenna Museum i samverkan med lokala, nationella och internationella partners från Sverige, Ryssland, Island och Norge. Scenkonstproduktionens regissör är Åsa Johannisson, Lektor vid Institutionen för Cirkus, DOCH. Under den förberedande fasen kommer skolelever från de olika länderna att involveras i ett workshoparbete vars resultat kommer att utgöra en grund för föreställningen.

Polar on stage

An international project with the ambition to bring together cultural heritage, environmental work, research and education with artistic expressions and performance arts.

The project aims to actualize issues that origin in Andrée’s polar expedition in 1897. Which findings of the expedition are relevant nowadays? The environmental aspects? Today’s travel? Current research?

The world is global and things happening in the polar regions will affect all of us. Scientific samples from Andrée’s expedition and actual research on algae, which can clean the air from carbon dioxide, highlight the need to move towards sustainable development in the polar regions. The local perspective is enhanced by the geographical location of Gränna in the East Vättern Landscape Biosphere Reserve, recognized by UNESCO.

Selecting algae as a starting point with its significance for humankind’s survival in the future ,we would like to highlight a glocal character of our initiative.

Polar on stage will result in a performance with music, theatre and visual elements – a production for international touring (premiere in 2018), an exhibition and additional learning programme.

Blogg – Sitter fast i isen

Sitter fast i isen Tisdag 16/8 2016 I natt har de skrapat botten med skopa för att plocka upp stenar. Tvättar. Helikopterfärd till isstationer inställda idag. Blåser för mycket. Onsdag 17/8 2016 Jag sover mycket gott ombord. Vaggad av båtens rörelser…

Läs mer »

Blogg – Odenplan

Odenplan Lördag 13/8 2016 Odenplan. Det är en plats mitt i båten där alla vägar möts. Där går alla förbi någon gång under dagen vilket gör det till en bra plats att hänga på. Alltid kommer det någon. Där finns…

Läs mer »

Blogg – Avresan

Regissören Åsa Johannisson bloggar från polarforskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016. Hon ingår i det internationella forskningsteamet för att arbeta i Arktiska oceanen. Resan startade i Longyearbyen på Svalbard och hon kommer att vara omboard isbrytaren Oden under sex veckor. Avresan Söndag…

Läs mer »

Polar på scen i media

Polar på scen fick uppmärksamhet i media i samband med Åsa Johannissons deltagande i polarexpeditionen. En intervju med Åsa Johannisson i P4 Jönköping, 2 augusti 2016: Med Hasse Pettersson Artiklar Artikel om Polar i Jönköpings Posten, 4 augusti 2016: Polarexpedition till…

Läs mer »

Vårt arbete inom Agenda 2030

Så arbetar vi med de globala målen i Agenda 2030 I vårt arbete inom projektet Polar på scen finns starka kopplingar till de globala utvecklingsmålen. Syftet med projektet är att undersöka och kritiskt reflektera över det interdisciplinära samspelet mellan konst –…

Läs mer »

Nordpol Polar på scen

Vad är Polar på scen?

ShareMusic har lång erfarenhet av att använda scenkonstföreställningar för att uppmärksamma och skapa medvetenhet kring inkludering och hållbar utveckling. Polar på scen är ett nytt internationellt projekt som ska utmynna i ett sceniskt verk 2018 för orkester och scenensemble med…

Läs mer »

Algen Nitzschia lecontei - Polar på scen

Polar på scen

Ambitionen med Polar på scen är att föra samman kulturarv, miljöarbete, forskning och pedagogik – dåtid och framtid, i ett möte med sceniska uttryck.

Läs mer »