Social links

0390-415 08    

Polar på scen

Läs Polarbloggen!

Polar på scen

ShareMusic har lång erfarenhet av att använda scenkonstföreställningar för att uppmärksamma och skapa medvetenhet kring inkludering och hållbar utveckling. Med starka kopplingar till de globala målen i agenda 2030 knyter vårt arbete tydligt an till de globala utvecklingsmålen kring inkludering, hållbar utveckling och att bekämpa klimatförändringar.

Hösten 2016 gick regissören Åsa Johannisson ombord på isbrytaren Oden för att delta i den sex veckor långa forskningsexpeditionen Arctic Ocean. Åsa deltog därmed som första regissör någonsin i Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Ett resultat av denna resa är Riksteaterns föreställning Polarfararna – som har urpremiär i Gränna 13 oktober 2018.

– Polarfararna handlar om samspelet mellan människa och natur och de globala utmaningar vi står mitt uppe i. Människans nyfikenhet är i centrum. Att upptäcka, kartlägga och förstå. Att lära sig. Att förundras. Att häpna. Men också drivkraften att erövra och äga. Upprätthålla gränser. Att namnge och sätta pris på, säger Åsa Johannisson, regissör.

Polarfararna är ett existentiellt och humoristiskt drama där nyfikenheten för de tre forskarna ut på en expedition. När sedan en katastrof inträffar blir deras utsatthet tydlig. Hur klarar sig tre skyddslösa människor i en extrem natur och vad händer när man som står öga mot öga med sin egen utsatthet?

All information om premiären i Gränna av föreställningen Polarfararna

Arrangörer: Grenna Museum, ShareMusic & Performing Arts och Skådebanan i Jönköpings län. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.