Social links

0390-415 08    

WORK

Focus:WORK | Dance:WORK | Net:WORK | Co:WORK | Dance:FILM

Läs vår folder om WORK och vad projektet utmynnade i (pdf)

Arbete för en jämlik scen

Med WORK vill ShareMusic skapa opinion för att arbetsmarknaden inom kulturen ska vidgas och ge plats för individer med olika förutsättningar. Frågeställningar om arbete och arbetsförmåga lyfts genom nya konstnärliga verk och utbildningsinsatser – bland annat ett dansverk och en dansfilm.

Hur ser vi på arbete och arbetsförmåga i vårt samhälle? Finns det plats för konstutövare med andra förmågor och uttryck än den rådande normen?

WORK är ett nationellt projekt med fokus på hur personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att både utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga i ett arbete. Aktiviteter och arrangemang sker på flera platser runt om i Sverige. Projektet startade november 2013 och pågår fram till oktober 2016.

Inom WORK arbetar vi med inom tre olika områden: opinionsbildning, utbildning och konstnärlig gestaltning.

Se filmen där vår verksamhetschef Sophia Alexandersson berättar om projekt WORK.


Focus:WORK

Som ett led i det opinionsbildande arbetet formades en fokusgrupp. Gruppen består av representanter från olika myndigheter, organisationer, och engagerade personer; bland annat företrädare från Arbetsförmedlingen, ABF, Teaterförbundet och Funkibator. Fokusgruppen fungerar som ett bollplank och informationskanal till omvärlden. Fokusgruppen har kontinuerliga möten där olika frågeställningar lyfts.

När det gäller att mana fram opinionsbildning kring projektets frågor, är offentliga seminarier en viktig del.


Dance:WORK

Detta delprojekt handlar om konstnärlig gestaltning och utmynnar i en dansföreställning med koreografi av Alexander Gottfarb och musik av och med Jonas Jonasson. Utgångspunkten är rörelser som skapas som ett resultat av just arbete. En estetik baserad på funktionalitet och problemlösning ligger till grund för en dans med politiska frågeställningar: Hur värderas det kroppsliga uttrycket av arbete? Vad är funktionalitet?

Dansverket arbetas fram successivt under projekttiden genom totalt 3 två-veckorsperioder. Vi bryter det traditionella arbetssättet att ta fram ett nytt dansverk, där allt ska bli klart på en gång och därefter visas för publik. Vi väljer att låta processen bli ett arbete i sig och använda ett format som är baserat på att ta fram 6-minuters moduler.

Dansensemblen består av:
Adam Henriksson, Christina Ohlsson, Destiny Johannah Bergvall, Jilda Hallin och Karin Delén.

Mer om Dance:WORK


Net:WORK

I Net:WORK utbildar ShareMusic personer för att bli informationsspridare i olika sammanhang. Vårt Net:WORK-team ska t.ex. arbeta på mässor, vid föreläsningar, under workshops, skriva i sociala medier eller hålla i demos av musikteknologi-instrument.

Vi anordnar ett utbildningsprogram, som innehåller både grund och fördjupning. Deltagarna får kunskap om ShareMusic och vårt arbetssätt, rollen som inspiratör och kommunikationsteknik. Fördjupningen är ett val mellan olika inriktningar: Mässa, Föreläsare eller Demo.

Vårt Net:WORK-team bidrar till att vi kan vara aktiva och engagerade på fler platser runt om i Sverige. Personerna i teamet anställs per uppdrag och arbetar utifrån sin egen förmåga. För den som brinner för sitt kulturutövande, blir det en möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra med egna kunskaper och erfarenheter till ShareMusics arbete.

Diplomering av Net:WORK-teamet 2015
Möt vårt Net:WORK-team


Co:WORK

Co:WORK är ShareMusics utbildningsprogram där vi utbildar personer till workshopassistenter med inriktning musikteknologi eller dans. Workshopassistenterna kommer att ingå i ett konstnärligt team som håller i workshops och arbeta tätt ihop med workshopledarna.

Målet är att bli medveten om vad det krävs för att leda en workshop och vad en workshop bör innehålla. Deltagarna kommer att lära sig bland annat workshopmetodik, kreativt användande av musikteknologi och rörelse och hur man kan leda delar av aktiviteterna självständigt. Co:WORK teamet kommer att hjälpa till att utveckla ShareMusics kursverksamheten och sprida vårt konstnärliga arbete, som är unikt i Sverige.

Diplomering av våra workshopassistenter 2016


Dance:FILM

Ett av de konstnärliga verken inom WORK var dansfilmen: The Eye Of the Norm (I normens öga). En ensemble med sju personer tillsammans med koreografen Helene Karabuda arbetade med frågeställningarna: Vilka har makten i vårt samhälle? Finns det möjligheter för alla att vara delaktiga? Detta uttrycks genom ett ”styrelsemöte”.

Avsikten med denna film är, förutom att ge en stark konstnärlig och känslomässig behållning, att framhäva frågeställningar som är viktiga ur ett demokratiskt och mänskligt hänseende.

Dansfilmen ”The Eye Of the Norm (I normens öga)” vann ScreenDance Festivalens pris 2017!

Artikel om inspelningen av dansfilmen The Eye Of The Norm (I normens öga)


Mer information om WORK

Helena Melin, projektsamordnare
Tel: 0390-415 08, E-post: helena@sharemusic.se

WORK genomförs av ShareMusic & Performing Arts med stöd från Arvsfonden.