Social links

0390-415 08    

Tre dagar med utforskande arbete

Tre dagar i januari ägnades åt utforskande arbete och repetitioner inför verket Bits & Pieces. Vår ShareMusic-ensemble jobbade tillsammans med tonsättaren Karen Power och tre musiker från kammarmusikensemblen Gageego. 

” En rad av otroligt kreativa workshops; först med Share Music-ensemblen där vi gemensamt lyssnade, improviserade och formade material inom ramen för ett sammansatt ljudbild. Ljudbilden bygger helt och hållet på fältinspelningar från Hang On. Genom att kombinera appen Samplr och naturligt hittade ljud, öppnade vi en ny ljudvärld som sedan förstärktes med Gageego-musiker och instrument. Stycket tar form och rymmer kontinuerliga och faktiska ljudutbyten mellan alla deltagare, vilket är viktigt för mig. Jag upplevde några underbara dagar och blev fullständigt inspirerad.” 
Karen Power

Bits & Pieces är en del inom utvecklingsprojektet ”Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer” som vi driver tillsammans med Region Jönköpings län.

Tre dagar med utforskande arbete