Social links

0390-415 08    

Två dagar med KulturXplosion

I två dagar befinner vi oss i Göteborg på Frölunda kulturhus tillsammans med tjugotalet kulturskolelärare som i och med detta går in i år två av projektet KulturXplosion. Gårdagens timmar ägnades åt workshop tillsammans med vårt team Mike Fry och Helene Karabuda.

Med utgångspunkt från mobiltelefonen, denna lilla manick som vi älskar att hata, skapades ett femminuters musikverk och en liten miniföreställning där objektet som vanligtvis anses störande i konstnärliga och pedagogiska miljöer blev huvudperson och faktiskt berättade en historia för oss.

Dagens arbete leds av Sophia Alexandersson och syftar till att konkretisera idéer och visionerna för att på allvar börja arbetet med att Göteborgs kulturskolor verkligen blir en konstnärlig arena för kreativa och inkluderande möten.

Film från första dagens arbete:

Två dagar med KulturXplosion