Social links

0390-415 08    

Ett av Europas bästa exempel på inkluderande scenkonst

ShareMusic & Performing Arts lyfts fram som ett av Europas bästa exempel på inkluderande scenkonst.

ShareMusic & Performing Arts från Gränna har valts ut som en av de tio bästa kulturverksamheter i Europa, när det gäller att främja mångfald på scenen. Enligt det internationella projektet Un-Label ligger kulturorganisation i framkant inom inkluderande scenkonst.

Un-Label publicerade en högaktuell skrift som ger inblick i utveckling och tendenser inom den europeiska scenkonsten med fokus på mångfald; Diversity – New Approaches of Cultural Encounter in Europe. ShareMusic får beröm för sin stora erfarenhet inom inkluderande scenkonst. Tillsammans med nio andra kulturverksamheter presenterar kulturorganisationen från Gränna sin verksamhet, vision och värderingar i skriften.

För Sophia Alexandersson, Verksamhetschef och Konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts, är det viktigt att goda exempel inom inkluderande scenkonst synliggörs. ”Vi är stolta och glada att bli utvalda och att vårt arbete lyfts fram och sprids så brett.”

Andra verksamheter som presenteras är bl.a. Moomsteatern (Sverige), Candoco Dance Company (Storbritannien) och Royal Conservatoire Antwerpen (Belgien).

Skriften syftar till att öka förståelsen och medvetenheten om professionella inkluderande projekt och föreställningar i olika länder och kulturer.

Länk: Un-Label-Manual-Innovation-Diversity-New-Approaches-of-Cultural-Encounter-in-Europe_EN.pdf

Un-Label brochure
Un-Label brochure
Ett av Europas bästa exempel på inkluderande scenkonst