Social links

0390-415 08    

Utställningen I djurens värld i Archangelsk

Just nu visas en utställning av den svenska konstnärinnan Chang Im Ohlsson från konstgruppen Inuti hos våra samarbetspartner, på rehabiliteringscentret i Archangelsk.

I maj hölls den internationella festivalen Annorlunda konst i Pskov, där människor med olika funktionsförmågor deltog. I festivalen medverkade även Chang Im Ohlsson, med en utställning av sina stickade leksaker I djurens värld och höll en workshop.

Efter festivalen flyttade utställningen till Arkhangelsk på initiativ av ShareMusic och har nu visats från oktober på Supporting Experimental Rehabilitation Centre for Children with Special Needs. Bland besökarna är personal från centret samt förskole- och skolbarn tillsammans med föräldrar och pedagoger. Av en lyckad slump pågick utställningen samtidigt som affischtävlingen Livets miljö och den stickade leksaken Isbjörnen kompletterade en av affischer på temat Bevara Arktis på ett mycket intressant sätt. Leksakerna har väckt stort intresse bland besökarna! Utställningen pågår fram till 14 december.

Utställningen I djurens värld i Archangelsk