Social links

0390-415 08    

Värdefulla erfarenheter i Minsk

I början av november var vårt team på besök i Minsk än en gång. Workshopledarna Mike Fry och Helene Karabuda höll en workshop och deltog i seminariet ”Museum för alla. Inkluderande kulturprojekt: erfarenheter från Sverige”.

Workshopen tog plats på en daglig verksamhet i Minsk. Tillsammans med lärare och studenter från M.Tank Universitetet och unga personer från den dagliga verksamheten, skapade vi musik och rörelser utifrån temat rymden. Studenterna som läser kursen ”Musikaliskt och sceniskt skapande som verktyg för inkludering” hade sitt första praktiktillfälle under ledning av det internationella teamet.  Dagen väckte mycket glädje och inspiration! Vi fick också tillfälle att se den dagliga verksamhetens teatergrupp ”Solbarn” som visade oss sin föreställning om Rödluvan.

Nästa dag, den 10:e november, arrangerades seminariet ”Museum för alla. Inkluderande kulturprojekt: erfarenheter från Sverige” på Nationella konstmuseet. Temat inkludering är högaktuellt för det vitryska museisamfundet.

Seminariet inleddes av museets generaldirektör Vladimir Prokoptsov, som underströk hur viktigt det ät att skapa inkluderande miljöer. I arrangemanget deltog även Magnus Sätterberg, andre ambassadsekreterare på Sveriges ambassad i Belarus, Egor Novikov från UNICEF samt museimedarbetare från alla regioner och unga vitryska konstnärer.

Från ShareMusic deltog Sophia, Mike och Helene; Sophia pratade om vårt konstnärliga arbetssätt, Helene presenterade filmen «The Eye Of The Norm» och Mike demonstrerade musikappar. Natallia Semeniako, ordförande för ”BelAPDIiMI” i Gomel delade sina erfarenheter av att arrangera och delta i en ShareMusics-kurs.

Nadejda Usova, konstvetare och forskare på Nationella konstmuseet,  berättade om vad museet gör för att bli mer tillgängligt. I 2015 öppnades en utställning för synskadade – projektet blev mycket populärt och fortsätter nästa år. 25 tavlor ska få en beskrivning i en audioguide, som tillgängliggör innehållet för de som inte kan se. Planer finns också att hålla visningar på teckenspråk med hjälp av läsplattor.

Magnus Sätterberg, andre ambassadsekreterare, Sveriges ambassad i Belarus:

Till vardags tänker vi inte alltid på att inte alla människor i samhället har samma möjligheter, att inte alla kan göra sin egen potential synlig. Tack vare ert projekt och den unika metodiken ges alla människor möjlighet att förverkliga sig själva och påminna det omgivande samhället om vad som är värdefullt i livet.

Värdefulla erfarenheter i Minsk