Social links

0390-415 08    

Verksamhetsberättelse för 2016

Äntligen är den klar – vår verksamhetsberättelse för 2016! Här kan du läsa allt om vårt internationella arbete, våra samarbeten och utbildningsprogram. Spännande intervjuer med människor som på olika sätt har varit involverade i ShareMusic.

Verksamhetsberättelsen finns både at läsa online eller som nedladdningsbar pdf. ShareMusic verksamhetsberättelse 2016

Det är med stolthet som jag ser tillbaka på året som passerat, och allt som ShareMusic & Performing Arts faktiskt åstadkommit med ganska knappa resurser – men med fantastisk personal. Om du läser vidare i denna verksamhetsberättelse så kommer du förstå vad jag menar.

Magnus Berntsson, Ordförande

I denna verksamhetsberättelse finns en sammanfattning av vår verksamhetsutveckling utifrån målen i verksamhetsplanen för de tre senaste åren. Vi konstaterar att vi uppnått mycket, även inom områden som ej fanns med i planen. Det kännetecknar ShareMusics verksamhet, både förmågan att se nya lösningar och drivkraften att omsätta dessa i handling. För oss är det viktigt – för vi vill göra skillnad.

Sophia Alexandersson, Verksamhetschef och konstnärlig ledare


Verksamhetsberättelse för 2016