Social links

0390-415 08    

Verksamhetsberättelse för 2015

Äntligen är den klar – vår verksamhetsberättelse för 2015!

Här kan du läsa allt om vårt internationella arbete, våra samarbeten och utbildningsprogram. Spännande intervjuer med personer som på olika sätt är verksamma hos oss.
Share Musics verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

Share Music lämnar ett år utöver det vanliga bakom sig. Verksamheten har vuxit på alla ledder, såväl i Sverige som internationellt.
Magnus Berntsson, Ordförande

Vi påvisar hur konstnärlig utveckling kan ha betydelse för samhällsutvecklingen – i Sverige och internationellt. Och under 2015 har vi etablerat oss som en förändringsaktör. Med blick för vad som är möjligt.
Sophia Alexandersson, Verksamhetschef och konstnärlig ledare

Verksamhetsberättelse för 2015