Social links

0390-415 08    

Vi byter namn: ShareMusic & Performing Arts

I förra veckan tog vår styrelse beslutet om ett namnbyte. Nu heter vi ShareMusic & Performing Arts. Det nya namnet gör det tydligare att vi arbetar med just scenkonst – och olika konstformer!

Eftersom vi arbetar internationellt behövs inte ”Sweden” längre. Självklart kommer vi att använda det kortare ”ShareMusic” när det behövs också – lägg märket till att vi plockade bort mellanrummet mellan de två orden också.

Att byta namn kommer att göras undan för undan i våra texter och i vårt material. Just nu har vi uppdaterat vår gamla logo, men förhoppningsvis kommer en ny att skapas framöver.

Alla som använder vår logo i något sammanhang kan ladda ner den uppdaterade logon på vår Press-sida.

Vi ser fram emot att börja använda vårt nya namn ShareMusic & Performing Arts!

Vi byter namn: ShareMusic & Performing Arts