Social links

0390-415 08    

Kunder

Våra kunder

Under 2015 har vi anlitats för uppdrag av bland annat

Musikverket

Svenska Ambassaden i Moskva

Ulster University

Svenska Institutet

Uddevalla kommun

Bilda Sydöst

Kulturskolan i Göteborgs stad

Region Värmland – Ingesunds Folkhögskola

Talarforum– uppdrag åt Svenska Kyrkan

Kulturens Bildningsverksamhet