Social links

0390-415 08    

Crossing Motion – det tvärkonstnärliga forskningsprojektet fortsätter

I slutet av september fick de medverkande i Crossing Motion äntligen mötas igen!

Under labbet i Västerås 2019 skapade dansare och musiker bland annat duetter tillsammans där rollen som den ledande ständigt flöt och växlade mellan artister och uttryck. I slutet av september återsågs tre dansare från vår WORK-ensemble och tre musiker från Västmanlandsmusiken för att vidareutveckla sina duetter på Västerås Konserthus. Inget är ju dock som förut i dessa coronatider och vi fick utveckla ett nytt arbetssätt för att kunna ha med koreograferna – Wagner Moreira i Tyskland och Charlotte Darbyshire i England – som ledare av labbet tillsammans med Jonas Jonasson, musiker och tonsättare, som fanns på plats i Västerås Konserthus. Så vi hade en labbledare på plats (Jonas) och två var med online (Wagner och Charlotte)!

Förra året jobbade de utifrån frågeställningen Vad är din konstnärliga aptit? Mat-temat fortsatte den här gången också med frågor som Vad är skillnaden på att vara hungrig och känna aptit efter något?

Eftersom Crossing Motion är ett forskningsprojekt, var forskaren Annika Notér Hooshidar från Stockholms konstnärliga högskola med på plats för att fånga in vad som hände i arbetsprocessen. Alla deltagare fick anteckningsböcker för att kunna skriva ned sina tankar och reflektioner. Eller om de hellre ville det – spela in sig själva på mobilen. Innan alla skildes åt fick vi ta del av de olika maträtterna – men bara i dansens och musikens värld.

Crossing Motion är ett treårigt forskningsprojekt där vi utforskar, utvecklar och fördjupar kunskapen kring interdisciplinär co-produktion. Projektet utforskar befintliga hierarkier, maktförflyttning och överlåtandet av ägandet i processen till alla deltagare i samskapandet. Projektet har som mål att utveckla, utmana och möjliggöra för nya typer av co-produktion där inkludering och samskapande i det tvärkonstnärliga arbetet är det primära. Crossing Motion genomförs med stöd från Kulturrådet, huvudägare är Kultur och utveckling/ Dans, Region Jönköpings län.

Crossing Motion – det tvärkonstnärliga forskningsprojektet fortsätter