Social links

0390-415 08    

Crossing Motion

Treårigt internationellt forskningsprojekt

Crossing Motion är ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av Kulturrådet. Region Jönköpings län är projektägare och samarbetspartners är Västmanlandsmusiken, Stockholms konstnärliga högskola, Candoco Dance Company och Royal Northern Sinfonia. Under projektet arbetar vi med konstnärliga labb – både i Sverige och Storbritannien. Under dessa labb kommer även en forskare från Stockholms konstnärliga högskola att följa arbetet för att undersöka vad som händer i en samskapande arbetsprocess; co-production. Projektet ska avslutas med en forskningsrapport som presenteras under det sista projektåret.

Samskapande, inkluderande, tvärkonstnärligt

Med Crossing Motion vill vi hitta nya sätt att skapa konst genom de tre hörnstenarna samskapandeinkluderandetvärkonstnärligt utvecklande arbete.

Under projektets tre år kommer vi att utforska, utveckla och fördjupa kunskapen kring interdisciplinär co-production. Projektet undersöker befintliga hierarkier, maktförflyttning och överlåtandet av ägandet till alla deltagare i processen. Vad händer med konsten och dess uttryck i samskapande konstnärliga processer där dessa förflyttningar sker?

Ett av projektmålen är att ta fram samskapande arbetssätt för att kunna skapa en föreställning, en co-production.

– När man står här och spelar så inser man efter en stund att man släpper på både hämningar och vad man nu har för tankar, små saker som sitter i vägen.
Anders Matell, fagott Västerås Sinfonietta

Framgångsrikt första labb

Det första labbet inom Crossing Motion genomfördes framgångsrikt på Västerås konserthus under 2019. Musiker från Västerås Sinfonietta, ShareMusics ensemble Elefantöra, dansare från vår WORK-ensemble och Candoco Dance Company experimenterade tillsammans i fyra dagar under ledning av Charlotte Darbyshire, koreograf och konstnärlig ledare, Candoco Dance Company, och Jonas Jonasson, tonsättare och musiker från bland annat bob hund.

– Under det första labbet blev det tydligt vilken synergieffekt, utbyte, växelskapande det blir när flera konstformer möts på lika villkor i ett samskapande. Alla upplevde ett nytt sätt att förhålla sig till sitt skapande, sina instrument, sin kropp och rummet.
Camilla Eskel, dansutvecklare, Region Jönköpings län

Läs mer om projektet på Region Jönköpings hemsida.

Crossing Motion