Social links

0390-415 08    

DANSResearch pågår

Vår dansensemble WORK arbetar just nu med ett nytt dansverk där arbetsprocessen även är föremål för en forskningsstudie i projektet DANSResearch. Två residensperioder genomförs, förlagda i Jönköping och Stockholm. Kopplat till dessa arrangeras flera samtal och publika möten, och de första blir:

8/9 kl. 15:00 | Öppen repetition, Jönköping, Kulturhuset
9/9 kl. 11:00  | Work in progress, Värnamo, Gummifabriken

16/9 kl. 15:00  | Premiär, Stockholm, DOCH

Arbetet knyter an till vårt pågående projekt WORK, med ensemblen som har arbetat tillsammans sedan 2014. Forskaren Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans på DOCH, följer processen och undersöker hur dans kan kommuniceras i arbete med dansare med och utan funktionsnedsättningar. Fokus ligger på kommunikationen mellan medlemmarna i gruppen. Det konstnärliga arbetet leds av koreografen Charlotte Darbyshire. Dansensemblen består av Jilda Hallin, Destiny af Kleen, Christina ”Kicki” Ohlsson och Karin Delén.

– Det är en annorlunda process jämfört med förra verket – men samtidigt är mycket också lika. Nu känner vi varandra väl sedan tidigare, och behöver inte lägga någon tid på att lära känna varandra. Vi kan mer direkt jobba med utvecklingen av verket. Det är en process där man vänder blicken inåt och går in i sig själv emellanåt. Charlotte jobbar med olika förhållningssätt, där vi får uppgifter att lösa fritt. Det är kul och spännande!
Jilda Hallin och Kicki Ohlsson

Fint att projektet plockats upp igen och att det satsas. Bra att det dokumenteras och kul att Annika är med – det blir en annan energi i rummet och det behövs verkligen mer underlag i det här ämnet.
Destiny af Kleen

Vi måste ta i de här frågorna. Vi måsta viagra adressera Vem får dansa? På vilka villkor? Att jag går in som forskare i det här projektet, leder förhoppningsvis till att vi kan få kunskap om hur man arbetar i den här typen av grupper. Det är kommunikation framförallt, som intresserar mig. För det är ju det som våra danspedagoger och ämneslärare behöver – verktyg för att kommunicera.
Annika Notér Hooshidar


DANSResearch genomförs med resurser från Region Jönköpings län (Kultur och utveckling/dans), ShareMusic & Performing Arts och Dans och Cirkushögskolan (DOCH)Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH), med stöd av Arvsfonden, Nämnden för konstnärlig forskning, Region Jönköpings län och Kulturrådet.

Läs mer på
www.sharemusic.se/dansresearch
www.rjl.se/dans

DANSResearch pågår