Social links

0390-415 08    

Diplomering av vårt Net:WORK-team

Den 6 november diplomerades de första deltagarna i Share Musics nya utbildningsprogram Net:WORK och nu är de redo för uppdrag. Under utbildningen har de fått kunskap och övning i att informera om Share Music och att visa att kultur är för alla.

Deltagarna har vässat sina färdigheter i att jobba på mässor, hålla föreläsningar och att demonstrera musikappar och andra tekniska sätt att skapa musik. Olika förutsättningar, olika sätt att göra det på – det finns sätt för alla. Under nästa år kommer Share Musics Net:WORK-team att synas på mässor och andra evenemang runt om i Sverige.


NetWORK_diplomering_JKPG_smallKulturorganisationen Share Music fortsätter sitt enträgna arbete med att jobba för allas lika rättigheter och möjligheter att utöva kultur oavsett funktionsförmåga. I år startade man ett helt nytt utbildningsprogram, Net:WORK, där personer har utbildats i att sprida kunskap om Share Musics unika verksamhet. Under kursens gång har deltagarna fått både teoretisk och praktisk kunskap om olika sätt att föra ut Share Musics budskap – att scenkonst och musik är till för alla och kan utövas av alla.

Efter avslutad kurs och diplomering är kursdeltagarna rustade för att åka ut och jobba på uppdrag för Share Music. Kursdeltagarna har gått en av tre inriktningar. Att föreläsa, att jobba på mässor – till exempel i en monter – och att demonstrera nya typer av instrument, teknik och appar.

– Jag insåg att om jag ska hålla föreläsningar är premisserna att det är en gemensam sak mellan föreläsaren och publiken. Nu lärde jag mig att jag kan hitta taktiker och påverka omständigheterna så att det blir mer optimalt för mig. Till exempel att prata med arrangörerna i förväg och lära mig olika samtalstekniker, säger Hannes Edström som gick inriktning föreläsning.

Alla som har genomfört utbildningen, hade tidigare kännedom om Share Music, antingen de gått andra kurser eller ingått i någon av Share Musics ensembler. Net:WORK vänder sig just till personer som delar Share Musics värderingar och själva är engagerade i kultur i någon form.

– Jag tycker om Share Music. Jag har varit med på prova på–dagar, kurser och som volontär. Det är en viktig organisation som lyfter fram alla människor, att alla har rätt att utföra konst på hög nivå. De har ett bra arbetssätt som gör att alla kommer med på samma nivå. Det blir jämlikt, säger Eva–Britt Andréson, som gick inriktning mässa.

De fyra kurshelgerna i Jönköping inleddes med föreläsningar om mänskliga rättigheter och grunderna i Share Musics arbete och fortsatte med inbjudna professionella yrkesutövare och experter som föreläste och höll i praktiska övningar. Kursdeltagarna har hållit presentationer för varandra, byggt montrar och demonstrerat musikappar och andra tekniska innovationer som gör det möjligt för alla att skapa musik.

sophia_patrikKoncentration, skratt och allvar har blandats när grupperna fördjupat sig i en kontaktmikrofons möjligheter, olika sätt att kicka igång kreativiteten eller hur en som föreläsare bäst fångar och håller kvar åhörarnas uppmärksamhet. Flera av deltagarna beskriver hur de har växt genom de nya färdigheter som de har tillägnat sig. Att gå en utbildning inriktad på att jobba efteråt är värdefullt. Både för deltagarna och för Share Music. Genom Net:WORK finns det nu en grupp utbildade Share Music–experter som kan hjälpa organisationen att nå ut i hela Sverige, på mässor och vid andra publika tillfällen. Alla i Net:WORK-teamet jobbar utifrån sin egen förmåga och bidrar med egna erfarenheter. Inte minst – de brinner för sitt kulturutövande och vill sprida kunskap om de möjligheter till kulturutövande och delaktighet på lika villkor som är hjärtat i Share Music.

– Jag fick egen erfarenhet av värdet i att vara inkluderad och jag lärde mig att under rätt förutsättningar kan alla göra ganska mycket, säger Anna–Karin Hörnmark som gick inriktning föreläsning.

Den 6 november i Jönköping, diplomerades deltagarna i Share Musics första kull av Net:WORK-medarbetare. Under nästa år kommer vi att kunna möta dem runtom i Sverige. Ta chansen att lyssna på dem!

Möt vårt Net:WORK-team

Diplomering av vårt Net:WORK-team