Social links

0390-415 08    

Vår ensemble Elefantöra

En viktig del av vårt arbete med konstnärlig utveckling, innovation och musikteknologi.

Elefantöra är en musikensemble som grundades hösten 2017 av ShareMusic & Performing Arts. Elefantöra består idag av musikerna Hannes Glavå, Joel Mansour, Liv Dahlstrand, Evelina Charlie Larsson och Gusten Aldenklint. Ensemblen bildades i samband med ett utvecklingsprojekt om digitalisering som genomfördes med stöd av Kulturrådet och Region Jönköpings län.

Samtliga medlemmar är baserade i Göteborgsområdet och när de inte spelar tillsammans, ägnar de sig åt dans, litteratur, musik och teater. I samarbete med Gageego! har Elefantöra hittills uruppfört fem nyskrivna verk och medverkat i bland annat GEIGER Sessions (2018) och festivalen Lund Contemporary (2019). Ensemblen har också deltagit i ett residens hos Inter Arts Center i Malmö och ses regelbundet på Artisten i Göteborg.

Läs mer om projekt och events där Elefantöra medverkar:

Crossing Motion
Bits & Pieces
Sharesymposium Göteborg 2019
Sharesymposium Västerås och Nässjö 2019

Samarbete med Musikhögskolan i Malmö

Som en del av arbetet med Bits & Pieces genomfördes labbdagar på Kulturplatån i Gislaved. Där samarbetade Elefantöra och musiker från Gageego! som en stor ensemble, tillsammans med studenter från masterprogrammet i komposition vid Musikhögskolan i Malmö. Labben var interna och handlade om att söka nya musikaliska uttryck med hjälp av traditionella instrument och musikteknologi. De medverkande studenterna komponerade nya verk direkt för ensemblen. I videon nedan berättar några av studenterna och deras lärare om hur de upplevde arbetet, hur de arbetade med notation med mera. Videon är på engelska.

Vår ensemble Elefantöra