Social links

0390-415 08    

7 städer och 1858 km – en historisk resa!

På spåret med UN 70 Belarus Express

7 städer och 1858 km – exakt så mycket har vi lämnat bakom oss under vår 8 dagar långa resa ombord på tåget UN 70 Belarus Express. En underbar idé – att fira FNs 70-årsdag och uppmärksamma de nya globala utvecklingsmålen – förverkligades. Och ShareMusic var en del av den historiska händelsen.

Läs mer om bakgrunden till ShareMusics del i tåget
Se bilder från Sophia och Natallias resedagbok

Det var som en stor informationskampanj. FNs satsning för att uppmärksamma 17 globala mål innehöll 253 olika aktiviteter som 150 000 personer deltog i. Under den fantastiska resan träffade vi väldigt många trevliga människor, var med på konserter, utställningar och diskussioner och lärde oss otroligt mycket på kort tid!

Resan på tåget var mycket bra för reflektioner och samtal. Redan några timmar efter avgång deltog vi i en diskussion kring vilka steg som ska tas, för att implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som nu är underskriven av Belarus (Vitryssland). Det är en stor framgång, som många hoppas ska starta positiva förändringar. Processen har redan påbörjats, märkte vi. Till exempel fanns det på tåget unga människor, studenter som jobbade med FN-modellen, som argumenterade för hur man ska inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället – så duktiga de var! I Vitebsk fanns en inkluderande skola där man skapar förutsättningar för barn med funktionsnedsättning att studera i samma klassrum som alla andra. Och i Gomel har några frivilligorganisationer skapat ett nätverk för att få större inflytande.

Föreläsningar som väckte intresse

På våra föreläsningar i Grodno, Brest, Gomel, Mogiljov och Vitebsk ville många veta mer om hur vi arbetar praktiskt, och delta i våra aktiviteter. Vi berättade och visade filmer och bilder om vad som är möjligt att åstadkomma på scenen oavsett olika funktionsförmågor. Vi lyfte fram det viktiga med mål 4 – god utbildning och livslångt lärande, från FNs nya globala utvecklingsmål. Det bästa betyget fick vi från en person vid universitetsledningen i Mogiljov, som särskilt ville tacka oss för att vårt arbete är djupt humanistiskt och visar vad inkludering är.

I både Gomel och Mogiljov hade vi ett bra support-team: tillsammans med lärarna från vår projektpartner Maxim Tank Universitetet, Inga Kizhlo och docent Ekaterina Soroko, berättade vi om samarbetet inom våra projekt ”DAJ” och ”Sofit”. Inga gjorde även några improvisations-övningar med publiken, som alla gillade. Totalt besökte uppemot 500 personer våra föreläsningar. Bland annat Sergey Drosdovsky, en av grundarna av den nationella föreningen för rullstolsburna i Belarus och samordnare av ”Office for the rights of persons with disabilities”. Sanaka Samarasinha, FNs chef i Belarus, visade också stort intresse, tackade både oss och universitetet efteråt och uppmärksammade vikten av samarbetet.

Fotoutställning, musik-appar och studiebesök

Under resans gång visade vi även en fotoutställning, ”Nya roller”, i de städer vi besökte. Den presenterar konstnärliga foton av Peter Lloyd som är tagna under våra föreställningar, och ger uttryck för en jämlik scen. I Gomel gjorde vi även en mini-visning för regionala medlemmar från vår projektpartner BelADPIiMI, som fick veta mer om bakgrunden till våra foton och vad de står för.

I Gomel besökte vi också ett rehabiliteringscenter för barn där vi höll ett seminarium. Det var intressant att träffa personal och unga människor som var så nyfikna på att prova musik-appar. Vi gjorde även studiebesök vid en daglig verksamhet/korttidsvistelse för unga vuxna med funktionsnedsättning.

Som final hade vi under dag 8 en filmvisning på tåget, med en kort presentation av oss. Det var en spännande erfarenhet att hålla en aktivitet ombord i full fart!

Inom ramen för UN 70 Belarus Express har Brest besökts av den svenska kulturorganisationen ShareMusic & Performing Arts, som har hittat ett unikt sätt att göra utbildning inom scenkonsten tillgänglig för alla. Share  Music  Sweden  är en otrolig chans för människor med funktionsnedsättning att sjunga, spela musik och dansa.

Citat från tidningen ”Brestskiy kurier”

Fakta om tåget

Tåget hade 10 vagnar där vissa var utvalda för samtal och diskussioner. 300 personer var ombord: FN-medarbetare från Belarus, representanter från FN:s medlemsstater samt ett brett spektrum av aktörer; tjänstemän, det civila samhället, den privata sektorn, ungdomar, konstnärer och företrädare för marginaliserade grupper.

7 städer och 1858 km – en historisk resa!