Social links

0390-415 08    

Gestrument för Bits & Pieces

Ensemblen fick en exklusiv introduktion till appen Gestrument

Gestrument är en musikapp och ett kompositionsverktyg som kan användas för att skapa nya verk. Vi fick tillfälle att jobba med den under en workshopdag på Brewhouse i Göteborg!

Inom projektet Bits & Pieces skapas flera nya, korta musikaliska verk där musikteknologi står i fokus. Arbetet med det första verket påbörjades i november 2017 med tonsättaren Karin Power från Irland. Skapandet av det andra verket startade med workshopdagen och leds av den svenska tonsättaren Tomas Hulenvik. Båda tonsättarna jobbar med samma ensemble från Gageego och ShareMusic. Hela ensemblen är inblandad i verkens konstnärlig processer, och behöver testa och provspela olika musikverktyg.

Gestrument Workshop på Brewhouse med ShareMusic

Motion tracking

Jonas Kjellberg från Gestrument presenterade grunderna i interfacet under förmiddagen och visade exempel på grafiska partitur. Han förklarade hur styrningen med motion tracking görs genom att använda en Kinect-kamera som fångar upp rörelse. Gemensamt testade man att konfigurera ett ”eget” Gestrument där man valde ljud, konfigurerade skalor och valde rytm och rytmmönster. Alla fick spela upp sina första kompositionsförsök och provade sedan att spela tillsammans.

Det nya verket

Dagen avslutades med en gemensam diskussion, bland annat om musikaliska ord – förstår alla det som menas när man använder musikteoretiska termer; till exempel tonhöjd, rytm eller parametrar? Tomas Hulenvik berättade hur han själv gör när han skriver musik, samt hur han skulle kunna använda Gestrument i det nya verket.

Läs mer om Gestrument som skapades av den svenska tonsättaren Jesper Nordin.

Läs om ensemblens musikalisk besök på en fabrik med Karin Power, nov 2017.

Gestrument för Bits & Pieces