Social links

0390-415 08    

IncArtLab – summering och framåtblick

Samarbetsprojekt med Nationella konstmuseet har avslutats med ett symposium  

Vad händer om ett museum öppnar dörrarna för andra konststarter? Om unga människor får röra sig fritt i annars tysta salar? Fantisera och improvisera under ledning av professionella artister? Jo, då uppstår magi! På symposiet i Minsk som arrangerades i slutet av november delade konstmuseets medarbetare och deltagarna med sig av upplevelser och erfarenheter från totalt fyra inkluderande labb som hölls på Nationella konstmuseet och dess två filialer i Minsk och i Mogilev. ShareMusics kursledare har varit i Belarus och använt sig av dans, rörelse, musik och musikteknologi, interaktiv design och animation för att skapa perfomances och guidade turer. 

Symposiet innehöll föreläsningar och panelsamtal. Sergei Vecher, museets vice-direktör, och Christina Johannesson, Sveriges ambassadör i Belarus, inledde dagen. Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare på ShareMusic, berättade hur projektet gått till – från idé till verklighet.  

Orden som skaparglädje och kreativitet, känslan av gemenskap och fantastiska resultat kom upp under symposiet. Det pågick också en utställning av tavlor med reliefbilder och dikter skrivna med punktskrift (Brailles system). Vasily Zenko, konstnären, inspirerades av projektet och fick hjälp utav en av deltagarna som testläste. 

Symposiet handlade även om framtiden för inkludering i Belarus. Elizaveta Zhuk från UNICEF talade om kulturens roll i samhällsutveckling och i relation till Globala målen för hållbar utveckling. Inkluderande konst och kultur är under pågående utveckling och det behövs ännu fler initiativ i det här området, tyckte Ivan Galaburda från Kulturministeriet och Irina Laptenok från Institutet för kompetensutveckling och fortbildning vid Kultur- och konsthögskolan.

Vår styrelseordförande Berntsson tackade alla för dagen och delade ut diplomer till konstmuseets medarbetare.

Symposiet och projektet IncArtLab är nu avslutade, men arbetet för att göra museer i Belarus mer inkluderande kommer att fortsätta.

Bilder: Maria Romanovskaya

IncArtLab – summering och framåtblick