Social links

0390-415 08    

IncArtLab

IncArtLab är ett internationellt projekt som främjar spridning av inkluderande konstnärliga metoder hos museer runt om i Belarus.

I samarbete med Nationella konstmuseet vill vi förändra attityder inom kultursektorn och skapa en öppen miljö för olika konstnärliga uttryck. Fokus i IncArtLab ligger på att öka deltagandet i konsten och ge människor med funktionsnedsättningar rätt att medverka i kulturlivet som skapare, publik och deltagare.

Vår vision

Vår vision är att starta ett inkluderande konstnärligt laboratorium där människor med olika funktionsförmågor är välkomna att träffas och diskutera konsten samt att skapa sina egna verk. Detta laboratorium förväntas fungera som en arbetsmodell som kan genomföras regelbundet även fortsättningsvis. Förhoppningen är att inspirera andra museer till ett liknande arbete.

Samarbetet

Vårt samarbete med konstmuseet startade 2016 då vi gemensamt arrangerade ett seminarium för museimedarbetare från olika städer och regioner samt för unga konstnärer. Detta arbete kommer att utvecklas i det aktuella projektet. Genom seminarier och workshops för yrkesverksamma inom museisektorn vill vi hitta både professionella och blivande konstnärer som är intresserade av inkluderande konstnärliga metoder. I små grupper ca 8-10 personer ska de utveckla fyra mini-föreställningar tillsammans med vårt konstnärliga team. Alla föreställningar planeras att spelas in och visas för publik.

Ett studiebesök i Sverige är en annan del av projektet. Här vill vi introducera inkluderande initiativ och projekt från olika svenska kulturinstitutioner och organisationer till konstmuseets anställda.

Projektet startade våren 2017 och fortsätter till hösten 2018.

Läs alla nyheter från vårt arbete i Belarus.


Projektpartners

Nationella konstmuseet i Belarus

Projekt IncArtLab genomförs av ShareMusic & Performing Arts med stöd från Svenska Institutet inom Creative Force Program.