Social links

0390-415 08    

Kluchi

Kluchi – nycklar till kreativitet

Kluchi är ett projekt i nordvästra Ryssland som har pågått i olika former sedan 2016. Fyra kommuner i Archangelskregionen, Multidisciplinära Rehabiliteringscentret i Archangelsk samt Örnsköldsviks kommun genom kulturskolan medverkar i det pågående projektet som genomförs med stöd av ICLD. Kluchi når ut till ett flertal kommunala verksamheter som bibliotek, kulturhus och olika verksamhetscenter såväl som till tjänstemän, politiker och professionella kulturskapare.

Syfte

Ökad kompetens om inkluderande konstnärligt arbete inom relevanta sektorer i de deltagande kommunerna i syfte att sprida kunskap i samhället och öka möjligheter till vidgat deltagande för personer med funktionsnedsättning.

Mål

Målet med projektet är att stärka intresset för inkluderande konst och samtidigt uppmuntra flera professionella utövare att arbeta inkluderande. Projektet ska även sprida kunskap om inkluderande konstnärligt arbete hos yrkespersoner inom kultur-, social- och utbildningssektorn.

Om Kluchi del 1 (2016–2018)

Kluchi lyfter vikten av inkluderande konstnärligt arbete. De erfarenheter som projektet ger, kommer att spridas i Archangelsk samt några av distrikten i området; Leshukonsk, Kargopol, Velsk och Krasnoborsk.

klutchi_web

Projektet Kluchi ska ge utrymme att testa olika dans- och scenkonstuttryck samt ge inblick i kollaborativa kreativa processer.

Projektet har sin grund i de lyckade workshops vid rehabiliteringscentret i Archangelsk 2015 då Share Musics konstnärliga team; en tonsättare och en koreograf, jobbade med barn och unga med funktionsnedsättning i samband med fotoutställningen ”AccessAbility”. Detta ledde till ett gemensamt intresse att utveckla arbetet vidare, inkludera fler deltagare och arrangera seminarier, workshops och en minikurs där en föreställning skapas tillsammans. Vi vill involvera olika grupper; personal på rehabiliteringscenter, studenter och lärare vid universitet, konstnärer och föräldrar.

Projektet ska också skapa mötesplatser där journalister, ideella organisationer, människor med funktionsnedsättning och personer i deras omgivning träffas för att samverka. Genom seminarier för yrkesverksamma inom media, ska projektet sprida kunskap om hur personer med olika funktionsförmågor kan skildras på ett jämlikt sätt.


Projektpartner

Supporting Experimental Rehabilitation Centre for Children with Special Needs
http://arhcentr.ru

Klutchi del 1 genomfördes av ShareMusic & Performing Arts med stöd från Svenska institutet.