Social links

0390-415 08    

Sofit

Sofit är ett projekt som genom konstnärliga uttryck ska stärka människor med funktionsnedsättningar i Belarus, att ta plats på lika villkor i samhället.

Projektet, som fått sitt namn från ordet ”strålkastare” på ryska, ska synliggöra potential oavsett funktionsförmåga och bidra till en positiv förändring av samhällsnormer. Syftet är även att öka kompetensen och kunskapen om inkluderande arbetssätt.

Projektet vill medverka till förändring av hur medierna gestaltar personer med funktionsnedsättningar; öppna upp för  samtal om normer och stereotyper samt lyfta fram vikten av positiva förebilder. I den opinionsbyggande delen ingår även en informationskampanj.

Kunskapsspridning, metodutveckling och utbyte kommer att ske genom seminarier och workshops för olika målgrupper. Share Music ska tillsammans med Maksim Tank Universitetet utveckla en kunskapsplattform. Målet är att skapa ett kreativt lab, där man jobbar med praktiskt utforskande av konstnärliga processer i samverkan med dagliga verksamheter och institutioner. En fortbildning för yrkesverksamma ska arbetas fram, för möjlig spridning i landet och internationellt.

Projektet startade april 2015 och pågår fram till våren 2017.

Läs alla nyheter från vårt arbete i Belarus.


Projektpartners

Belarusiska Statliga Pedagogiska M.Tank Universitetet är den största pedagogiska högskolan i Belarus. Institutionen för specialpedagogik samarbetar med frivilliga organisationer och andra samhällsinstitutioner som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

BelApDIiMi är en ideell stödförening för barn och unga med funktionsnedsättningar i Belarus. Föreningen startades 1994 och har över 3200 familjer som medlemmar.