Social links

0390-415 08    

Temadagen Focus:WORK – Jämlik scen

Temadagen Jämlik scen 5 okt

Focus:WORK – Jämlik scen

En högaktuell temadag som arrangeras av ShareMusic & Performing Arts
den 5 oktober på Kulturhuset Spira i Jönköping

Fortfarande speglar inte scenen samhällets mångfald – hur påverkar vi detta?
En jämlik scen vidgar kvalitetsbegreppet och kan öka engagemanget, både hos publiken och i samhället som helhet.

Dagens medverkande belyser aktuella perspektiv och ger spännande impulser till dig som vill tänka nytt och utmana normer! Dagen vänder sig till alla som på något sätt jobbar med konstnärliga processer.

Medverkar gör bland andra

Nigel Osborne, tonsättare, forskare, innovatör, musiker och människorättsaktivist. Medlem i kulturutskottet av World Economic Forum.
Åsa Söderberg, VD och konstnärlig chef, Skånes dansteater
Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet
Magnus Kirchhoff, kvalitetsutvecklingsansvarig, Stockholms konstnärliga högskola

Mer information och anmälan till Jämlik scen.


Temadagen arrangeras av ShareMusic & Performing Arts med stöd av Arvsfonden inom projekt WORK och med Region Jönköpings län.
Läs mer om delprojektet Focus:WORK här.

Logotyp_arvsfonden_for_webb2015_logo_region_jonkopings

Temadagen Focus:WORK – Jämlik scen