Social links

0390-415 08    

Jämlikhet och media i fokus i Archangelsk

I slutet av juni höll vi ett seminarium och en workshop i Archangelsk för journalister och andra medieintresserade inom vårt projekt Kluchi.

Arrangemanget genomfördes på universitet NArFU, och handlade om hur vi ska nå en mer inkluderande rapportering kring personer med funktionsvariation i media.

Emil Erdtman, journalist och projektledare på Independent Living Institute i Stockholm, har tidigare visat att det går att utvärdera hur funktionsvariation skildras i media. Under seminariet lyfte han fram hur medierna kan bidra till att förändra attityder genom att reflektera över sitt arbete.

Tatiana Gulevich, journalist i Belarus, pratade om inkluderingsperspektiv utifrån sitt radioprogram ”Alla barn är talangfulla” och berättade om den nya officiella informationsstrategin i Belarus för inkludering av personer med funktionsnedsättning.  Hon visade också jämlikhetstrappan ”Vägen från osynliggörande till jämlikhet” av Jonas Franksson.

Julia Moreva, projektsamordnare i Archangelsk och konstnärlig ledare för den integrerade dansgruppen Prostor, talade om sina erfarenheter av samarbete med media och hur TV och press belyser deras konstnärliga arbete.

Ett tjugotal personer från Archangelsk stad och region deltog aktivt och ställde många frågor; bland dem journalister för lokaltidningar från Archangelsk-regionen, frilansare, journaliststudenter och projektdeltagare.

Under den efterföljande workshopen fick de möjlighet att testa sina nyvunna kunskaper. Dagen avslutades med att deltagarna använde dagens intryck på ett kreativt sätt, genom att pitcha nya programidéer.

Tatiana Gulevich:

Dagen gjorde starkt intryck och gav mig varma minnen. Efter seminariet kände jag mig som ett fyllt kärl – jag fick tillbaka mycket mer än jag gav! I seminariet deltog människor inte av slumpen, utan för att de vill utveckla sig inom ämnet inkludering. Det framgick även i de frågor jag fick efter min föreläsning och i samtalen i pauserna.

Det var roligt att få föra kunskap om jämställdhetstrappan vidare och samtidigt fylla på mitt eget bagage med något nytt.  Som vanligt imponerades jag av de videoklipp från svensk TV som visades och likaså av den fotoövning som min kollega Emil Erdtman föreslagit, kring hur man på bästa sätt skildrar människor med funktionsnedsättning. 

Den praktiska delen av seminariet präglades av deltagarnas inspiration och kreativitet. Det var överraskande att inte ens språkbarriären satte hinder för arbetet! Och som Emil korrekt noterade när han sammanfattade resultatet efteråt – den här dagen uppstod en syntes av tre kulturer: den svenska, den ryska och den belarusiska.

Deltagare:

Jag har lärt mig mycket nytt om människor med funktionsvariationer, både när det gäller tilltal och hur man på rätt sätt presenterar information i media.

Fantastiskt bra seminarie! Aktuellt, nödvändigt och tillgängligt!

Jämlikhet och media i fokus i Archangelsk