Social links

0390-415 08    

Kluchi – nycklar till inkludering i Archangelsk

Nu har vi startat projekt Kluchi i Ryssland! Sophia har besökt Archangelsk och träffat vår partnerorganisation Supporting Experimental Rehabilitation Centre for Children with Special Needs och projektgruppen med representanter från fem olika distrikt i Archangelsks län (oblast).

Under första dagen arrangerades ett offentligt seminarium på centret för deras medarbetare, projektgruppen, lärare och studenter från Archangelsk Kultur-College och Norra Arktiska Statliga Universitet (NARFU) samt volontärer. Programmet innehöll bland annat en presentation av vår minikurs i Belarus där en av deltagarna, Natallia Semeniako, pratade om sina erfarenheter.

Följande dag berättade projektgruppen om sina verksamheter. Vi fick inblick i livsvillkor och möjlighet till kulturutövande för personer med funktionsvariation runtom i regionen. I ett av distrikten har man satsat ordentligt på att göra skolorna tillgängliga. Mycket intressant!

Vi var också inbjudna till ett möte på Ministeriet för arbete, sysselsättning och social utveckling i Archangelsks län, för att upplysa om projektet och söka stöd. Vi fick positiv respons och hjälp att anordna en presskonferens dagen efter, som resulterade i nyhetsinslag i TV och på webben.

Programmet innehöll också studiebesök till friluftsmuseet ”Malye Korely” och till Kulturhistoriska museet. Det används ofta av centret (vår samarbetspartner) för olika arrangemang och där kommer vi att arrangera aktiviteter inom ”Kluchi”.

Under kommande månader ska centret besöka de olika distrikten för att söka deltagare till våra projektaktiviteter.

Olga Aksenova och Julia Moreva, Supporting Experimental Rehabilitation Centre for Children with Special Needs:

Föreläsningarna och diskussionerna om inkludering och konstnärligt arbete väckte stort intresse bland deltagarna. Det var nytt för dem, eftersom inkludering vanligtvis handlar om utbildning i Archangelsk. Väldigt inspirerande att se filmer, höra om praktiska erfarenheter och om musikteknologi samt olika sätt att jobba inkluderande. Vi ser fram emot fortsättningen.

Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing Arts:

Det var viktigt och bra att träffa projektgruppen och utbyta erfarenheter. Alla kommer med väldigt olika ingångar i projektet. En av slutsatserna var att vi ska försöka involvera fler unga personer med funktionsnedsättning i ”Kluchi”. I dagsläget finns ingen infrastruktur för dem som har fyllt 18 år. Det är väldigt svårt att få arbete, vidareutbilda sig och hitta någon sysselsättning.

Archangelsk är navet i projektet, men det ska också riktas till andra delar av nordvästra Ryssland. En del i projektet handlar om hur vi kan involvera fler konstutövare som vill jobba med inkluderande scenkonst.  För att få ett större upptagningsområde kan S:t Peterburg passa. Där besökte jag nyligen Institutet för kulturprogram och Föreningen Norden, och målet är att samarbeta framöver.

Kluchi – nycklar till inkludering i Archangelsk