Social links

0390-415 08    

Kreativ expedition till Archangelsk

En aktiv vecka i Archangelsk

Februari inleddes med full aktivitet för ShareMusic & Performing Arts. Under en och samma vecka pågick flera evenemang samtidigt i Archangelsk – seminarier och workshops om inkluderande konstnärligt arbete och ett seminarium om intensifierat samarbete mellan ryska och svenska kommuner och regioner.

Kreativitet tillgänglig för alla

Första dagen var vi på Archangelsk College för kultur och konst, där vi höll seminariet Inkludering i praktiken – hur man ger tillgång till kreativitet för alla. Intresset var stort, det samlades ca 50 deltagare och bland dem fanns representanter för olika kulturinstitutioner, sociala organisationer och pedagoger från Nordiska (Arktiska) federala universitetet, NArFU, och Archangelsk College för kultur och konst.

Seminariet öppnades av Michail Kuzmenko, viceminister för arbete, sysselsättning och social utveckling i Archangelskregionen. I sitt tal betonade han vikten av kontinuitet av inkluderande konstnärligt arbete och spridning av kunskap i flera kommuner i Archangelskregionen. Verksamhetschef och konstnärlig ledare för ShareMusic, Sophia Alexandersson, presenterade nya arbetsformer och resultat inom området. Elena Vozmishcheva, kurator för inkluderande programmet på Jeltsincenter i Jekaterinburg, berättade om centrets olika arbetsinriktningar och program samt hur Centret arbetar med människor med funktionsnedsättning. Olga Aksenova och Julia Moreva, projektkoordinatorer för Kluchi 3.0, berättade om projektets utveckling och vilka framgångar som uppnåtts i Archangelsk och andra deltagande kommuner tack vare deltagande i projektet.

En speciell plats i seminariet fick berättelserna om praktiska exempel av inkluderande arbetssätt. Teaterpedagogen Roman Abramovskij delade med sig av sina upplevelser av arbetet under produktionen av föreställningen Näsan året innan. Han läste några reflektioner från deltagarna som inte lämnade någon i publiken likgiltig. Lika känslosam var berättelsen av Ilja Gorshkov, organiserande lärare från Sociala rehabiliteringscentret i Kargopol, om vilken viktig roll projektet har spelat i hans liv. En höjdpunkt för seminariet blev två praktiska prova-på-workshops i dans- och musikskapande under ledning av danspedagogen Micaela Lothigius och tonsättaren Tomas Hulenvik Klingberg.

Journalister från en lokal tv-kanal var på plats och gjorde ett reportage som visades i nyhetssändningen samma kväll.

Djupdykning i ObRaz

De följande dagarna pågick två stora evenemang parallellt. Det ena var uppstarten för den ryska delen av projektet ObRaz. Fokusgruppsdeltagare från NArFU och Archangelsk College för kultur och konst ägnade den första dagen åt att lära känna varandra, diskutera egna visioner gällande inkluderande arbete och utmana sig i praktiska övningar under ledning av Micaela Lothigius och Tomas Hulenvik Klingberg. De två följande dagarna använde gruppen sina nyvunna kunskaper inom inkluderande arbetssätt i praktiken på Hjälpcentret för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Centrets medarbetare och besökare deltog gärna i workshops i musik och dans. Det är svårt att beskriva den glädje som deltagarna uttryckte när de testade nya musikinstrument och appar och fick improvisera med ljud och musik. Det gemensamma arbetet resulterade i ett mindre uppträdande inför centrets övriga medarbetare.

Seminarium om intensifierat samarbete

Det andra evenemanget som pågick var ett uppföljningsseminarium om det intensifierade samarbetet mellan ryska och svenska kommuner och regioner. Det var samordnat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, och samlade fem svensk-ryska projekt som de finansierar. Det var en stor samling på drygt 40 personer från sju svenska och tio ryska kommuner. Seminariet öppnades av viceguvernören av Archangelskregionen, Elena Kutukova, som kort presenterade regionen och staden och berättade om planerade evenemang i regionen.

I Glädjens verkstad

Förutom ordinarie seminarieprogram fick deltagarna uppleva några överraskningar. Archangelsk College för kultur och konst bjöd in alla deltagare till Glädjens verkstad där studenter från olika inriktningar erbjöd en grupp barn från Multidisciplinära rehabiliteringscentret att i lekfull och rolig form prova på hantverk, måleri, teater och dans. Vuxna besökare var också involverade i processen. I högt tempo växlade olika konstformer och mitt i arbetet blev det paus med riktig cirkusunderhållning! Samspelet mellan studenter och barn var helt otroligt i Glädjens verkstad. Seminariedeltagarna trodde att de såg inrepeterade teaterstycken när studenter och barn i själva verket precis hade träffats och improviserade fram rörelser och berättelser. Det här fantastiska samarbetet är ett direkt resultat av projektet Kluchi som förenade dessa två institutioner och väckte lust och intresse att arbeta inkluderande hos collegets pedagoger och studenter. Besöket hos Glädjens verkstad avslutades sedan med en spektakulär såpbubbleshow.

Dagen fortsatte med en inkluderande konsert på Ungdomsteatern som ordnades av Kluchi-koordinatorerna Olga Aksenova och Julia Moreva. Publiken fick uppleva klassisk och modern balett, hip-hop, cowboydans, rysk folksång, vackra haiku-dikter och mycket mer.

Dagen efter besökte seminariedeltagana Multidisciplinära rehabiliteringscentret för barn. Besökarna fick bekanta sig med centrets arbete och delta i barnens fritidsaktiviteter som att arbeta med modellera, animation, teater och dans tillsammans med barnen, på barnens villkor.

Foto: Alexej Antufiev, Andrej Vesjtjagin och Georgij Druzjinin

Kreativ expedition till Archangelsk