Social links

0390-415 08    

Intervju med Line Tjørnhøj

Line Tjørnhøj föddes 1960 i Danmark och har under åren arbetat med bland annat så vitt skilda saker som sjöman och sjuksköterska inom psykiatrivården. I den senare professionen kom hon i kontakt med konstnärer och skådespelare och fick därigenom inblick i en helt ny värld. En intervju med Line.

För drygt ett år sedan var du en av de 155 kompositörerna från 43 olika länder som svarade då vi letade efter en kompositör. Sedan du fick jobbet har vi format det konstnärliga teamet. Vi har hittat en ensemble. Och verket är i stort sett färdigt. Om några veckor startar repetitionerna. Men för att backa klockan, vad var dina första tankar kring projektet?

– Jag blev mycket glad åt att bjudas in till och delta i detta banbrytande projekt. Personligen värdesätter jag starkt möjligheten till att låta opera vara en röst i samtiden. Att låta den gamla konstformen få vara ledmotivet för den moderna människan av idag. Och naturligtvis stoltheten, i och med detta inkluderande operaprojekt, över att få vara del av att ge konstformen nytt liv.

I projektet SHANGHAI har vi låtit människor med olika bakgrunder och erfarenheter träffats för att tillsammans skapa ett helt nytt och unikt operaverk. Vad har du för förväntningar på arbetet?

– Ensemblen är väldigt hängiven och mycket ambitiös. Jag tror att vi kommer sätta en helt ny agenda för operan som konstform. Ensemblen har en bred variation av färdigheter och vågar utforska sina vokala uttryck bortanför den traditionella sångrösten. Vi kommer blanda mänskliga ljud – sprungna ur det mest djupa och basala i det som representerar människan – såsom smärta, glädje, njutning och hängivenhet – med operasången, som naturligtvis kommer vara en viktigt och grundläggande del av verket. Jag är säker på att skönheten i musiken, och de intensiva känslorna i kombination, kommer sätta en ny standard för operavärlden. Det finns så mycket okänt att utforska. Så många olika uttryckssätt. Men vi envisas med att klänga oss fast i något vi tror är ett slutresultat, att vi nått ett konstnärligt mål.

Efter studier i dramaturgi började Line utforska sitt eget konstnärskap och speciellt sin röst. En resa tog sin början i en vild och otämjd gibberish blandad med röster och ljud från förr. Hennes far, en bonde, som tog sig igenom varje hård arbetsdag sjungandes. Viskningar från en döende patient. Existentialism i dess renaste form. Men inte från läroböcker utan tagen från möten med människor och naturen.

Jag återkommer ständigt till existentialism, kanske är det därför jag fastnat för opera. Min konst är inte politiskt, den är existentiell. Line Tjørnhøj

Så, existentialism baserad på unika röster. Är det något sådant vi kan förvänta oss av SHANGHAI?

– Ja, SHANGHAI kommer grunda sig i starka och meningsfulla mänskliga värden. Jag är säker på att vi är med om en föränderlig resa. Allihop tillsammans men också inom oss själva.

Intervju med Line Tjørnhøj