Social links

0390-415 08    

Ljudarkeologer ute i fält – nytt konstlabb i Minsk

I början av juni arrangerade vi vårt tredje konstnärliga labb i Minsk inom projektet IncArtLab. Det var lika lyckat som de övriga, men skilde sig åt genom valet av en ny plats, nya uttryck och musikinstrument och ett nytt koncept.

Denna gång flyttade vi från själva Konstmuseet till en av dess filialer, som också ligger centralt i Minsk. Wankowicze Hus är en herrgård från 1800-talet som ägdes av en förnäm familj i några generationer, där familjemedlemmarna ägnade sig åt bland annat konst och musik.

Pappersmusik och improviserad bal

En utmaning för teamet var att husets salar och rum inte var särskilt stora. Musikerna Paul Bothen och Jonas Larsson som ledde labbet, fick tänka till hur det befintliga utrymmet skulle användas.

Tillsammans med deltagarna bestämde sig teamet för att levandegöra några rum i huset med hjälp av musik och rörelse. Som ljudarkeologer utforskade de vilken musik, historier och röster som husets väggar kunde ha hört. Paul och Jonas satte fart på kreativiteten genom att producera olika ljud med hjälp av gummibollar och papper, spela på ventilationsnät på golvet och koppla till musikteknologi – för att bara nämna några saker.

En fin solfjädersamling på Museet blev också en inspirationskälla i arbetet. Att arrangera en bal i huset kändes väldigt naturligt, tyckte alla. Och det blev en riktig bal – med dans, teceremonin, klang av vinglas och uppklädda gäster!

Kalejdoskop av rum och intryck

Publiken kunde gå från rum till rum och stanna i vart och ett av dem för att uppleva olika ljudmiljöer, se olika scener och höra inspelade historier från deltagarna. Vår performance avslutades i en större musiksal med uppläsning av en dikt och ett fint musikstycke.

Uppvisningen besöktes av Christina Johannesson, Sveriges ambassadör i Minsk, och Sergei Vecher, Konstmuseets vicedirektör. I publiken fanns deltagare från våra tidigare labb, journalister och andra gäster. Det fanns en möjlighet att ställa frågor till artisterna efteråt. Det kändes att publiken gillade performance. Teamet fick varma applåder och stämning i rummet var alldeles magisk.

Foto: Lena Katuska och Sharemusic & Performing Arts

Röster från deltagare:

Det är första gången som jag är med i labbet, och jag gillade allt väldigt mycket! Allt är så nytt för mig – många nya ljud och musikinstrument. Det är nyttigt i mitt arbete som musiker. Det var också en härlig blandning av människor. Trots att inte alla var musiker så skapade vi musik, improviserade och trivdes jättebra tillsammans.

Min egen professionella erfarenhet ”nollställdes” och jag kände mig som en deltagare bland alla andra – det var både intressant och bekvämt. Eftersom jag själv inte är musiker, var det nyttigt för mig med ett labb med workshopledare inom musik. Jag ska snart börja arbeta med en ny föreställning, och hittade några bra knep som jag ska använda mig av.

Ljudarkeologer ute i fält – nytt konstlabb i Minsk