Social links

0390-415 08    

Mänskliga rättigheter i fokus

Share Music på MR-dagarna

Den 9-10 november var vi på plats med monter under Mänskliga Rättighets-dagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Helt rätt ställe för oss! Vi hade ett stort team och gott om tid att prata med de som kom till vår monter. Det var väldigt positivt med stor variation på besökare, spännande samtal och nya kontakter. Vårt Net:WORK-team gjorde ett kanonjobb!

Vi hade fokus på att berätta om hur vi arbetar rättighetsbaserat, för att fler människor med olika funktionsförmågor och erfarenheter ska kunna vara verksamma i kulturlivet på lika villkor. Inte alla känner till att vi bland annat utgår utifrån FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Det var extra roligt att kunna lyfta vår stora internationella spännvidd, eftersom vi hade flera internationella besökare i montern.
Ett av de vykort vi delade ut handlar om vårt arbete för en jämlik scen. Vi har precis startat upp www.jamlikscen.nu

Mänskliga rättigheter i fokus