Social links

0390-415 08    

Mentorsprogram för scenkonst

Vill du utveckla dina konstnärliga idéer? Siktar du på att bli tonsättare, koreograf, regissör, scenograf eller konstnär?
Eller vill du själv bli mentor för en person som är ny inom scenkonstområdet?

2018 startade ShareMusic’s mentorsprogram som ska stötta personer med funktionsnedsättning som vill skapa egna verk. Nu genomför vi en andra omgång av mentorsprogrammet och söker dig som vill bli adept eller mentor. Vi vill nå en jämlik scen och en större konstnärlig bredd, där personer med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsförmåga också är upphovspersoner. Låter det intressant?


ShareMusic - Mentorsprogram för scenkonst

För adepter

För vem?
Programmet är till för dig som vill skapa egen scenkonst och har en funktionsnedsättning. Du kanske skriver musik, eller texter och manus till pjäser. Du kanske gör egna danser och rörelser eller bestämmer hur scenen ska se ut. Du vill skapa egna konstnärliga verk och produktioner.

Hur?
Du får en mentor – en person som kan fungera som handledare, förebild och rådgivare till dig. Mentorn är en person som själv jobbar professionellt inom scenkonst och som är intresserad av att följa ditt arbete och stötta din utveckling genom samtal och vägledning. Någon att bolla dina idéer och ditt skapande med. Det kan vara en etablerad tonsättare, koreograf, regissör eller liknande.

Varför?

 • Du kan få hjälp att sätta mål för din egen konstnärliga utveckling.
 • Du får inspiration och vägledning.
 • Du får ett utökat nätverk både genom mentorn och genom övriga deltagare i programmet.
 • Vi tror och hoppas att mentorsprogrammet blir en ”win – win” situation där både du och din mentor får med sig något efter varje möte tillsammans.

Upplägg
Medverkan är kostnadsfri och du får ersättning för eventuella resor. Träffarna sker dels på egen hand med din mentor och dels gemensamt. Du får delta i de konstnärliga labb som ShareMusic ordnar, i samarbete med några av landets största kulturinstitutioner. Vi har plats för 10 deltagare och Mentorsprogrammet pågår hösten 2018 till december 2019. Mentorer kommer att väljas ut och matchas med utvalda deltagares behov för bästa stöd och utveckling.

Ansökan
Skriv ett kortfattat brev om vem du är och varför du söker mentorsprogrammet. Beskriv vad du behöver få hjälp med att utveckla. Skicka med ditt CV eller en beskrivning av det konstnärliga arbete du tidigare har gjort.

Skicka ansökan till
ShareMusic & Performing Arts
Box 56, 563 22 Gränna

eller maila den till helena@sharemusic.se.
Frågor kring mentorsprogrammet – ring 0390-415 08

För mentorer

Vill du bli mentor för en person som är ny inom scenkonstområdet?
Vi söker dig som jobbar professionellt inom scenkonst och som vill följa och stötta en annan persons konstnärliga utveckling!

Vad innebär mentorsprogrammet?
Vi söker dig som jobbar professionellt inom scenkonst och är intresserad av att följa och stötta en annan persons utveckling genom samtal och vägledning – med utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte. Du behöver vara inkännande, nyfiken, erfaren och trygg i dig själv. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa.

Som mentor kommer du att fungera som förebild och rådgivare till en person verksam inom kreativt skapande, som vill ta steget vidare. Vi tror och hoppas att mentorsprogrammet blir en ”win – win” situation där både du och din adept får med sig något efter varje möte tillsammans.

Varför bli mentor?

 • Du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och hjälpa en annan person att utvecklas.
 • Mentorskapet bidrar till att höja dina medmänskliga egenskaper, genom mötet med en person som har andra förmågor och erfarenheter än de du har.
 • Du får reflektera över dina egna mål och ambitioner, genom ömsesidiga diskussioner kring personlig utveckling.
 • Tillfälle att möta och ha kontakt med andra mentorer.

Våra förväntningar på dig som mentor är att du

 • Förmedlar kunskap, ställer frågor och delar med dig av erfarenheter utifrån din egen konstnärliga utveckling och karriär.
 • Är en god lyssnare och bollplank för din adepts idéer.
 • Delar med dig av ditt kontaktnät i den utsträckning du känner dig bekväm med.
 • Visar intresse, engagemang och avsätter tid för möten.

Upplägg
Mentorsuppdraget är ideellt – men du får ersättning för dina omkostnader. Träffarna sker dels på egen hand med din adept och dels gemensamt tillsammans med ShareMusic. Vi har plats för 10 deltagare och Mentorprogrammet pågår från 2018 till december 2019. Mentorer kommer efter ansökan att väljas ut och matchas med utvalda deltagares behov för bästa stöd och utveckling.

Din adept och du bestämmer sedan gemensamt hur ofta ni vill och kan träffas eller höras av, under den tid programmet pågår. Du får även tillfälle att träffa övriga mentorer.

Ansökan
Skriv ett kortfattat brev om vem du är och varför du söker mentorsprojektet. Beskriv vad du vill bidra med. Skicka med ditt CV eller en beskrivning av det konstnärliga arbete du tidigare har gjort.

Skicka ansökan till
ShareMusic & Performing Arts
Box 56, 563 22 Gränna

eller maila den till helena@sharemusic.se.
Frågor kring mentorsprogrammet – ring 0390-415 08

Mentorsprogrammet genomförs av ShareMusic & Performing Arts med stöd av Arvsfonden.