Social links

0390-415 08    

Mondgewächse: Första mötet

Mondgewächse

Nu har arbetet med Mondgewächse startat på allvar! Vår nya ensemble och musikerna i Gageego! har träffats och haft workshop-lab med Patricia Alessandrini, där de tillsammans har utforskat olika material och tekniker för att skapa och påverka ljud.

Interaktiva Institutet som är vår samarbetspartner deltog och visade olika sensorer, som används i vardagen (t ex i hissdörrar), men som också kan användas för att bygga nya instrument. Ensemblerna fick också hämta inspiration från filmer och utforska live-video, där de kunde ändra, styra och förvränga bilden i realtid. Videoprojiceringar kommer att bli en del av föreställningen.

Efter dessa tre dagar har ensemblerna fått upp ögonen för vilka otroliga möjligheter som finns i tekniken! De har i sin tur gett Patricia väldigt mycket nya idéer och önskemål, inför det fortsatta arbetet med det nya verket.

Mondgewächse: Första mötet