Social links

0390-415 08    

MOSS – Over and out!

Tillsvidare åtminstone. Våra två turnéveckor är till ända och vi kan titta tillbaka på intressanta möten och nya platser. Tack för det.

Dansverket Moss – a performance practice avslutade vårt arvsfondsprojekt Work med en liten turné som besökte Jönköping, Göteborg, Nässjö, Vetlanda, Uddevalla och Skövde. I de två förstnämnda städerna kombinerade vi dansföreställningen med ett seminarium för speciellt inbjudna politiker.

Vi vill passa på att tacka de dryga hundratalet människor som har sett oss. Tjusningen med just det här verket är dess flexibilitet i vart det kan spelas. Detta har gjort att vi uppträtt lite här och där och på ställen där kanske varken vi eller publiken förväntade uppleva ett dansverk. Så tack också för att vi fått komma ut och dansa i era konsthallar, era gym, överdådiga teatersalar.

Jag måste bara få säga att ni har inspirerat mig till mitt eget skapande.

Citatet ovan är från en besökare i Skövde och beskriver väl de vanligaste reaktionerna vi fått. Verket i sig är komplicerat och enkelt på samma gång. Dansarna har fått uppgifter av koreografen som de måste lösa vid givna tidpunkter, deras val påverkas av publiken, rummet och samtiden. Vi får på så sätt ett verk som tar en ny riktning varje gång. Föreställningen blir levande och intressant att återkomma till. Detta borgar för en sannolik fortsättning. Vi har alltså inte sett MOSS på scen för sista gången, men den här turnén är nu slut. Next stop: SHANGHAI

Artikel om föreställningen i Nässjö i Smålands Dagblad Minnen blev till danssteg.

MOSS – Over and out!