Social links

0390-415 08    

Net:WORK – Fördjupning av kunskap

Deltagarna i Share Musics utbildningsprogram Net:WORK träffades igen i helgen. Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen och 9-10 maj var det dags för den andra helgen. Nu var det dags att gå in mer på djupet för de tre olika grupperna: mässa, demo och föreläsning.

Mässa

I mässgruppen föreläste Katrin Bååth, grafisk designer och stylist, om kreativitet. Hon har lång erfarenhet av att använda sin och andras kreativitet i jobbet och gav många konkreta tips och förslag på hur man kan kan locka fram sin kreativitet även de dagar när man inte känner sig så påhittig. Byt miljö. Gå ut. Sätt på en låt. Ha walk and talk–möten. Låtsas att du har obegränsad budget. Låtsas att du inte har någon budget alls. Kom på så dåliga idéer som möjligt. Brainstorma. Gör mindmaps och moodboards. Spara alla bra idéer – även om de inte passa nu så kan de komma väl till pass i ett annat sammanhäng.

Mässgruppen fick sedan använda sin egen kreativitet när de under resten av dagen byggde Share Music–montrar i miniformat efter en stunds intensivt idéspånande.  Kartonger, lim, papper, tyg, piprensare. Med små medel skapade Maria, Eva–Britt, Lena, Per och Henrik flera små snygga montermodeller.

Föreläsning

Föreläsningsgruppen Linda, Hannes och Anna-Karin hade besök av ett föreläsarproffset Åsa Lindell som jobbar just med möteskultur, kommunikation och föreläsningar. Hon delade med sig av sin erfarenhet och gick igenom hörnstenarna i en föreläsning. Hon betonade hur viktigt det är att vara ordentligt förberedd. Ju mer man förberett sig desto tryggare kan man vara när det är dags att hålla sin föreläsning/presentation.

Åsa pratar om sex hörnstenar:

  1. Syftet
  2. Målgrupp och budskap
  3. Presentationens tre delar.
  4. Dialog med publiken.
  5. Kroppsspråk och röst.
  6. Själva presentationen.

Syftet handlar om vad föreläsaren vill att publiken ska göra, kunna och känna efteråt. Det är alltid bra att fråga uppdragsgivaren varför de vill ha föreläsningen.

Målgrupp – att kunna anpassa sitt tilltal efter publiken. Renodla budskapet och inte ha med för mycket.

Presentations tre delar Åsa fokuserar vid detta kurstillfälle mest på inledningen. Att fånga sin publiks uppmärksamhet är avgörande.

Dialog. Det är bra att minska avståndet mellan föreläsare och publik och det finns flera sätt att göra det på – t.ex. ställa frågor, retoriska eller “riktiga”.

Kroppsspråket går att öva på – att variera sig är bra. Varva mellan att stå stilla och röra på sig. Rösten går också att öva upp och variera mellan högt-lågt och snabbt-långsamt.

Presentationen. Det är viktigt att utgå från sig själv så man känner sig bekväm. Diskussion om tekniska hjälpmedel som power point och filmer. Bra att göra en summering på slutet och att skicka med publiken en positiv känsla.

Demo

I demogruppen jobbade Victoria, Patrik, Ann-Helena och Anita med Mike Fry. Han är professionell musiker som förutom att skapa och spela musik också jobbar med utbildning och community art. Han förevisade olika instrument, appar och tekniska prylar man kan använda för att skapa musik. Som den användabara kontaktmikrofonen som kan sättas fast på nästa vad som helst och kopplas till en förstärkare. Den kan göra vad som helst till ett instrument och de används också för att förstärka ljudet i vanliga instrument. Mike satte fast den på en stol och drog stolen över golvet. Det lät fast mest bara som en stol, fast högre. Mike fortsatte med att koppla in speciella förstärkare med ljudeffekter som repeat/eko, eller reverb som gav ett stort ljud. Senare på dagen testades theremin som låter som ett visslande spöke, ungefär.

Även Mike pratade om vikten av att förbereda sig inför en demo. Ha gärna en checklista. Tänk igenom vad du vill att publiken ska göra. Ska de sjunga med dig? Ska de testa ett instrument? Ska de helt enkelt bli intresserade av Share Music? Vad är målet med demon?

Dagen avslutades med en mässa, där alla grupperna visade för varandra vad man hade arbetat med.

Net:WORK – Fördjupning av kunskap