Social links

0390-415 08    

The Eye Of The Norm (I normens öga) – ShareMusics nya dansfilm

Inspelning av dansfilmen I normens öga

Vilka tar plats i maktens rum? Hur ser vi på vår möteskultur och vilka spelregler är det som gäller i styrelserummet? Filmen The Eye Of The Norm (I normens öga) sätter ljuset på bristen av variation och mångfald i maktens rum och är mer än ett politiskt korrekt budskap i konstnärlig form. Det utmanar även konstens och dansens norm. 

– Vi bjuder på ett alternativt styre. Vi motverkar normens funktionshinder och vi gör det med en fantastiskt vacker variation! , säger Helene Karabuda.

Helene har arbetat med frågeställningarna som, till exempel, vilka har makten i vårt samhälle? Finns det möjligheter för alla att vara delaktiga? I augusti blev det dags för inspelning av dansfilmen i Stockholm på uppdrag av ShareMusic. För produktionsteamet och totalt sju dansare började arbetet med en repetitionsdag och slutade med två långa inspelningsdagar med make-up och styling proffs på plats. Många av de medverkande har tidigare jobbat ihop eller har träffats i andra ShareMusic sammanhang, så blev det ett trevligt återseendet. Koreografen fick sitt dreamteam att jobba med.

– Dagens repetition har gått över förväntan. Kanske inte så konstigt med ett sådant stjärnlag, säger Helene Karabuda.

Avsikten med dansfilmen är, förutom att ge en stark konstnärlig och känslomässig behållning, att framhäva frågeställningar som är viktiga ur ett demokratiskt och mänskligt hänseende.

Foto: Alfons Karabuda

Dansfilmen är del av ShareMusics Arvsfondsprojekt WORK och kommer att användas i olika sammanhang, såsom i konferenser och seminarier. Syftet med filmen är att kunna använda den i opinionsarbete och som igångsättare av samtal.

The Eye Of The Norm (I normens öga) – ShareMusics nya dansfilm