Social links

0390-415 08    

Nya musikverk med musikteknologi

Under namnet Bits & Pieces skapas nya musikverk där traditionella instrument möter musikteknologi.

Fokus i vårt konstnärliga arbete ligger på att visa hur teknologin möjliggör för fler att  spela och skapa musik. Detta görs genom att två musikverk tas fram som ska framföras på scener och olika platser i Sverige.

Under den skapande processen kommer vi att undersöka och prova nya interfaces samt andra elektroniska uttryck. Bits & Pieces är en del inom utvecklingsprojektet ”Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer” – som vi driver tillsammans med Region Jönköpings län.

Liv Dahlstrand lyssnar på ljud från en parabolmikrofon-inspelning. [En person sitter på golvet med hörlurar på och en parabolmikrofon framför sig.]
Projektet startade med en rekrytering av musiker till vår nya ShareMusic-ensemble, som tillsammans med tre professionella musiker från kammarmusikensemblen Gageego och bland annat tonsättarna  Karen Power och ska ta fram de nya verken. Fyra personer har valts ut och påbörjat arbetet.

Bits and Pieces
Karen Power, Hannes Glavå och Matilda Dahlstrand har lånat ut sina hörlurar till en anställd på HangOn. [ Fyra personer sitter på fabriksgolvet kring en parabolmikrofon och en lyssnar på inspelningen med hörlurar.]
Första mötet mellan ShareMusic-ensemblen och tonsättaren Karen Power ägde rum på industriföretag HangOn AB i Törestorp, Gnosjö kommun. HangOn öppnade upp hela fabriken för oss under en heldag så vi kunde utforska och hitta intressanta ljud att spela in.

Läs vad Värnamo Nyheter skriver om dagen (premium content).

Det utforskande arbetet fortsatte sedan på Kulturplatån i Gislaved där man labbade med mindre ljud kombinerat med inspelade toner och klanger från fabriken.

[Hannes Glavå siktar in parabolmikrofonen på en arbetsstation och Karen Power håller ordning på tekniken.]
Bits and Pieces
Joel Mansour och Caroline Mårtensson spelar in ljud från en tryckpress En person håller parabolmikrofonen i handen och den andra lyssnar på ljudet med hörlurar.

Under flera tillfällen och i olika konstellationer kommer musiker och tonsättare att träffas och labba med musik, ljud och teknik (bland annat appar, smartphones och tablets).

Bits and Pieces
Allt kan bli till ljud. [På bilden visas tre skalar som innehåller fröer, bönor och kärnor och en plastbit.]
Bits and Pieces
Karen Power tipsar Hannes Glavå, Liv Dahlstrand och Joel Mansour hur man kan göra ljud av vardagliga saker. [Fyra personer sitter kring två mindre bord. På bordet finns skalar med olika innehåll.]
Under processen kommer öppna presentationer och workshops arrangeras, för ökad kännedom om teknik och inkluderande arbetsmetoder. Dessa gör det möjligt för till exempel kulturskolor, studieförbund, särskola m fl att följa arbetet.

Joel Mansour lyssnar på frigolit. En personer håller frigolittärningar vid båda öronen.

Fakta

  • Läs mer på Region Jönköpings län hemsida.
  • Projektets grund är att arbeta med och för personer med funktionsvariationer och ett fokus ligger också på genusfrågan. Den nya tekniken som framkommer inom projektet ska särskilt delges kvinnor på ett nationellt och internationellt plan.
  • Projektet fokuserar även på kunskapsspridning till de som når barn och unga,  såsom t ex lärare inom kulturskolan.

Medfinansiär: Region Jönköpings län, Kulturrådet

Huvudaktör: Region Jönköpings län – Utbildning och kultur

I samverkan: Projektledare ShareMusic & Performing Arts. Musiker från kammarmusikensemblen Gageego och bl a tonsättaren Karen Power (Irland). Studenter från Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences Ulster University, Nordirland ska följa projektet.


Nya musikverk med musikteknologi