Social links

0390-415 08    

Nytt samarbete med Skånes Dansteater

ShareMusic & Performing Arts har påbörjat ett första samarbete med Skånes Dansteater. I höst arrangeras två workshopdagar i Skåne där workshopledare från båda organisationer kommer att ingå i det konstnärliga teamet. Dansarna Peder Nilsson och Madeleine Månsson från Skånes Dansteater kommer att arbete tillsammans med tonsättaren Paul Bothén från ShareMusic. ShareMusic & Performing Arts och Skånes Dansteater har båda intresse av ett djupare konstnärligt samarbete i framtiden.

Workshopdag i Helsingborg

31 oktober | Dunkers kulturhus, Dansstudion.
Kl. 9:30 – 16:30  | 150 kr, fika och lunch ingår. I samverkan med Helsingborgs Kulturskola.

Workshopdag i Hässleholm

1 november | Hässleholm Kulturhus
Kl. 9:30 – 16:30  | 150 kr, fika och lunch ingår.

Under båda dagarna får deltagarna prova på dans, spela elektroniska musikinstrument och utforska nya musikappar. Alla är lika välkomna – nybörjare som erfarna, med olika bakgrund och funktionsvariationer. Från 16 år och uppåt. Workshopanmälan.


Skånes Dansteater är en institution i rörelse och Sveriges största fristående dansinstitution. Spelplatserna varierar, ofta är det egen scen i Dockan i Malmö, men det kan även vara på andra platser som Malmö Opera. De spelar regelbundet på andra platser i Skåne och turnerar såväl nationellt som internationellt.

Workshopdagarna arrangeras av ShareMusic och Skånes Dansteater. Med stöd från Region Skåne.
Foto: Skånes Dansteater, fotograf Chris Nash.

Nytt samarbete med Skånes Dansteater