Social links

0390-415 08    

Finansiering

Verksamheten finansieras genom offentliga medel, projektstöd samt egna intäkter.

ShareMusic & Performing Arts erhåller stöd från Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Skåne.

Projektfinansiering – se respektive projekt.