Social links

0390-415 08    

Finansiering

Verksamheten finansieras genom offentliga medel, projektstöd samt egna intäkter.

ShareMusic & Performing Arts erhåller verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Skåne och Jönköpings kommun.

Projektstöd

Kulturrådet

Arvsfonden

Svenska Institutet

ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati)

ForumCiv

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande

Svenska Postkodstiftelsen

Region Skåne

Region Jönköpings län

Malmö stad

Övriga bidrag:

Arbetsförmedlingen

Samling av logotyper från samtliga ShareMusics finansiärer