Social links

0390-415 08    

Vårt arbete i Belarus

I Belarus har vi arbetat sedan 2009 för att genom konst och kultur bidra till ett mer inkluderande samhälle. Inom det internationella projektet DAJ har vi jobbat med partners från de pedagogiska universiteten i Belarus och Ukraina, samt en ideell organisation i Georgien. Representanter från olika områden har fått ta del av hur vi arbetar konstnärligt tillsammans med människor med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsvariation.

Dessa erfarenheter utvecklade vi vidare inom projektet Sofit. Vi lyckades med att sprida kunskap runt om i Belarus och starta en ny kurs på Institutet för inkluderande utbildning vid M.Tank Universitet i Minsk. Att etablera kontakter med kulturaktörer var också ett viktigt steg framåt. Vi samarbetade med några av dem, och resultatet blev ett nytt projekt IncArtLab.

IncArtLab är ett internationellt projekt som främjar spridning av inkluderande konstnärliga metoder hos museer runt om i Belarus. I samarbete med Nationella konstmuseet vill vi förändra attityder inom kultursektorn och skapa en öppen miljö för olika konstnärliga uttryck.

Läs mer

Studiebesök från Belarus

Späckade dagar med våra vänner från Belarus I slutet av januari hade vi gäster från Belarus på besök. En grupp…
Läs mer

Sverigedagen i Gomel

ShareMusic på Sverigedagen i Gomel I år firades för första gången Sverigedagen i Gomel, den näst största staden i Belarus.…
Läs mer

IncArtLab – summing up and looking forward

Collaborative project with the National Art Museum has finished with a symposium.  What happens if a museum opens its´ doors for other art forms? If young people are allowed to move freely in otherwise quiet halls? If they are encouraged to use their fantasy and improvise under the guidance of professional artists? This is where the magic happens! At the symposium in Minsk…
Läs mer

Sofit 2.0 – intensiva dagar i Gomel

I månadsskiftet november-december tillbringade ShareMusic några dagar i Gomel, Belarus. Väl tillbaka i Sverige vara projektsamordnare Natallia Petersson full av…
Läs mer

Uppstart av Sofit 2.0

Nu har vi satt igång vårt nya projekt Sofit 2.0 i Belarus, som bygger vidare på vårt tidigare arbete där. Vi…
Vårt arbete i Belarus